Re: libc och signaler

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-04-27 18:39:03

> 
> Hör kommer några synpunkter på signalnamnet.
> 
> > SIGNOFP    Flytalsprocessor saknas
> Flyttalsprocessor saknas. (Två t:n)
> 
> > Förslag:
> > SIGSTOP    Stoppad (signal)
> 
> Är det inte inkonsekvent med "(signal)" här? Det används ju ingen annan
> stans.

Ja, det är det.  Men konstruktionen finns med även i originalet, just för
att skilja den från SIGTSTP som har samma resultat.

> > SIGTSTP    Stoppad
> 
> "Stopptangent"? Jag vill alltså ha en skillnad mellan SIGSTOP och SIGTSTP.
> Den senare är ju resultatet av stopptangenten (ctrl-z på vissa system).

Iofs, men det är fullt möjligt att skicka signalen utan att man trycker
på någon tagent.

> > SIGCHLD    Ändrad barnstatus
> 
> "Ändrad barnstatus". Jag ser gärna att det "viktigaste" (i detta fall
> "barnstatus") står först.

Håller jag med om.


	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.