Re: libc och signaler

christian.sunesson_at_abc.se
Date: 1997-04-23 17:42:09

On Wed, 23 Apr 1997, Peter Nilsson wrote:

> On Tue, 22 Apr 1997, Göran Uddeborg wrote:
> 
> Hej!
> 
> > Förslag:
> > SIGSTOP    Stoppad (signal)
> 
> Är det inte inkonsekvent med "(signal)" här? Det används ju ingen annan
> stans.

Process stoppad...


### christian.sunesson@abc.se ###

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.