Re: textutils-kommentarer

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-04-03 23:02:43

David tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> GU> [...] Så därför vore det för mig naturligt med
> GU> 	korta utan tecken decimalt
> 
> Jag förstår dig bättre om du säger "korta, utan tecken, decimalt"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.