Re: textutils-kommentarer

From: David (cl2david_at_cling.gu.se)
Date: 1997-04-02 22:31:23

GU> (Noll är visst ett naturligt tal, någon påstod motsatsen tidigare.)

Det var jag, och jag var hungrig och hade alldeles fel. Ät först,
tänk sedan.

GU> [...] Så därför vore det för mig naturligt med
GU> 	korta utan tecken decimalt

Jag förstår dig bättre om du säger "korta, utan tecken, decimalt".
Och det blir lättare att läsa också.

GU> Nu skall jag försöka att inte säga mer i den här debatten.

Jo, fega inte ur nu! Det är ju roligt.

/David, som börjar bli hungrig och omdömeslös igen

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.