Re: Sh-utils 1.15a

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-04-03 23:01:05

David tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> F.ö. kan jag hälsa från Patrick D'Cruze som nu har ställt om vår lista
> så att den inte lägger in en massa gegga i början på breven.

Jag har tacksamt noterat detta.  Det var trevligt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.