Re: textutils-kommentarer

From: Peter Antman (peter.antman_at_abc.se)
Date: 1997-04-02 15:06:18

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
>   Subject: Re: textutils-kommentarer
>   Date:   Wed, 2 Apr 1997 14:04:15 +0200
>   ------
> 
> Jag ber om ursäkt och rättar eller kompletterar mig själv:
> 
> PA> " -c  samma som -t c, välj ASCII-tecken eller bakstrecks escapes\n"
> 
> David> Vi har efter tidigare diskussioner oftast översatt "escaped
> David> characters" med "skyddade tecken". Jag tycker att du kan
> David> använda det här också:
> 
> David> " -c  samma som -t c, välj ASCII-tecken eller skyddade tecken\n"
> 
> Som framgår av Jan Djärvs översättningar så översätter vi "escape
> sequences" med "kontrollsekvenser", och det fungerar nog bättre här:
> 
> " -c  samma som -t c, välj ASCII-tecken eller kontrollsekvenser\n"

Visst, kanon.

> /David
> 
> --
> David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
> Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
> Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
> Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!
> 

---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:    
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.