Re: textutils-kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-04-02 14:12:29

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: textutils-kommentarer 
   Date:   Wed, 2 Apr 1997 14:12:29 +0200
   ------

TG> Jag föreslår "korta heltal utan tecken", eller om det ska vara med
TG> decimal "korta decimaltal utan tecken".

Du har alldeles självklart jätterätt. Bravo!

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.