Re: textutils-kommentarer

From: Peter Antman (peter.antman_at_abc.se)
Date: 1997-04-02 15:03:16

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
>   Subject: Re: textutils-kommentarer 
>   Date:   Wed, 02 Apr 1997 14:11:33 +0200
>   ------
> 
> 
> >>PA> " -d  samma som -t u2, välj osignerade decimala korta\n"
> 
> >>Vad säger ni andra? "Teckenlösa", "osignerade" eller något bättre?
> >
> >Jag röstar för "utan tecken".
> 
> "osignerade decimala korta" är rotvälska. "Korta" är ett adjektiv, inte ett
> substantiv.
> 
> Jag föreslår "korta heltal utan tecken", eller om det ska vara med 
> decimal "korta decimaltal utan tecken".

Det senare tycker jag blir bra, eftersom det inte står integer i orginalet.

> 
> /tg
> 
> 

---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:    
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.