Felmedelande vid verifikation

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-05 14:23:08

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Peter Antman <peter.antman@abc.se>
   Subject: Felmedelande vid verifikation
   Date:   Wed, 5 Mar 1997 14:23:08 +0100 (MET)
   ------

Jag får hela tiden ett felmeddelande när jag försöker verifiera min po-fil:

msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null
/home/peter/devel/gnu-sv/textutils-1.19.po
varning: inga huvudrader funna
1 allvarliga fel hittades

Compilation exited abnormally with code 1 at Wed Mar 5 12:40:30

Jag kan inte hitta var felet ligger. Någon som känner igen det?

mvh
Peter
---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:    
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.