Re: libc - del 3

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-17 22:41:50

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: libc - del 3
   Date:   Tue, 17 Dec 1996 22:41:50 +0100
   ------

JD> Jag lutar numera åt betjänt. Vad tycker övriga om det?

Hurra! (Jaja, jag tjatar...)

>> Antingen kommrt vi på en bättre översättning av "Port mapper" eller
>> så översätter vi inte det. "Portmapparen" blir väldigt
>> svengenskt. Vad gör "port mapper"?

JD> Den får en TCP/IP-port och returnerar vilket program som är
JD> betjänt för den porten. "Fel i portöversättaren" är mer svenskt.

Njae, port mappern får namnet på en tjänst och returnerar ett
portnummer där tjänsten finns tillgänglig. Och de flesta RPC-rutiner
är UDP-baserade.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.