Re: libc

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-17 17:21:35

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: libc
   Date:   Tue, 17 Dec 1996 17:21:35 +0100 (MET)
   ------

> > #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:686
> > msgid "Device not a stream"
> > msgstr "Enheten är inte strömmande"
> > 
> > Vad är en strömmande enhet?
> 
> Säg det :-). Det här är en "errno"-sträng (ENOSTR) som jag inte vet
> var den kommer ifrån. Det skulle kunna vara att man försöker göra
> en operation på en icke-Stream enhet (Streams är ett sätt att skriva
> drivrutiner i kärnan). Översättningen är isåfall totalfel.
> Ska undersöka detta.

Ja, det handlar om "STREAM device". ("STREAM" skrivs ofta med
versaler i dokumentationen, som om det vore en förkortning som
"FORTRAN".)

        60 ENOSTR "Not a stream"
          A putmsg(2) or getmsg(2) system call was attempted on a
          file descriptor that is not a STREAMS device.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.