Re: New PO file for `tar-1.11.14'

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-17 22:51:49

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: New PO file for `tar-1.11.14'
   Date:   Tue, 17 Dec 1996 22:51:49 +0100 (MET)
   ------

> +"Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt då är det även\n"
> +"obligatoriskt för den korta flaggan. På samma sätt om ett argument är\n"
> +"frivilligt.\n"

Vore det inte bättre med "motsvarande" istället för "på samma sätt"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.