Re: libc - del 3

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-16 18:45:56

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
   Subject: Re: libc - del 3
   Date:   Mon, 16 Dec 1996 18:45:56 +0100
   ------

Angående "korrekt eller kort". Jag vill säga att jag förstår Görans
argument, men tycker de är aningen överdrivna. Visst ska
översättningarna vara korta och koncisa. Men skillnaden blir inte så
stor om man gör en lite korrektare översättning. 
Dock ska det sägas att originalet ofta hoppar över en del ord, enligt
Görans modell. Jag vill därmed förespråka att vi försöker följa
originalets val av längd på meddelandena.

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:658
> msgid "Invalid request descriptor"
> msgstr "Ogiltig frågedeskriptor"

Gillar inte riktigt översättningen av "desciptor". Har inget eget
förslag...

> #: sunrpc/clnt_perr.c:288
> msgid "Invalid server verifier"
> msgstr "Ogiltig tjänsteverifierare"

Du översätter "server" med "tjänste-" här och på någon annat ställe
"tjänstgivare". Jag tycker att "server" är ett väl vedertagit ord. även
på svenska. Dessutom finns ingen riktigt bra översättning. Jag antar att
ordet kommer från "serve" i meningen "servera", och då tycker jag ännu
mer att vi inte ska översätta "server". Din översättning blir, tycker
jag, en tolkning av vad "servern" gör, och inte direkt av ordet.

> msgid "Power failure"
> msgstr "Kraftbortfall"

"Power" här kan väl bara betyda "kraft" till en dator, med andra ord
ström. Alltså föreslår jag "Spänningsfall", som ju allmänt används när
strömmen går :-)

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:734
> msgid "RFS specific error"
> msgstr "RFS specifikationsfel"

Menas inte ett "specifikt RFS-fel"? Iallafall har inte "specific" med
"specifikation" att göra, utan snarare "speciellt" eller "specifikt".

> #: sunrpc/clnt_perr.c:195
> msgid "RPC: Port mapper failure"
> msgstr "RPC: Fel i portmapparen"

Antingen kommrt vi på en bättre översättning av "Port mapper" eller så
översätter vi inte det. "Portmapparen" blir väldigt svengenskt. Vad gör
"port mapper"? 

> #: sunrpc/clnt_perr.c:187
> msgid "RPC: Server can't decode arguments"
> msgstr "RPC: Tjänstegivare kan inte avkoda argument"

Server...

> #: catgets/gencat.c:224 db/makedb.c:227 locale/programs/locale.c:257
> #: locale/programs/localedef.c:408
> msgid "Report bugs to <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"
> msgstr "Raportera fel till <bug-glic@prep.ai.mit.edu>.\n"
                  ^^^^
Saknas "b"

> #: resolv/herror.c:73
> msgid "Resolver Error 0 (no error)"
> msgstr "Namnlösarfel 0 (inget fel)"

Tycker samma sak om "resolver" som om "port mapper"

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.