Re: libc

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-15 22:55:46

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: libc
   Date:   Sun, 15 Dec 1996 22:55:46 +0100
   ------

>> Vad är "l_value"? Borde det översättas?

JD> L_value är något som kommit från C, det betyder allt som kan stå
JD> till vänster om = (tilldelning). Det är ganska inkört (tror jag?)
JD> bland C-programmerare och dessutom är detta felmeddelande av typen
JD> "cannot happen" (står så i koden) så det kan nog stå som det är.

Jag köper det sista argumentet, men om det hade kunnat förekomma så
hade jag absolut föredragit "v_värde", eftersom det är svenska. Jag
kopplar det automatiskt till alla mattekurser där man skall utveckla
VL och HL (vänster- och högerled) var för sig för att sedan sätta ihop
dem.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.