Re: libc

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-17 16:36:05

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: libc
   Date:   Tue, 17 Dec 1996 16:36:05 +0100 (MET)
   ------

>   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
> 
> Det verkar som om jag är mer förtjust i bestämd form än alla andra.

Ja, uppenbarligen finns det en skillnad inom gruppen, dialektal eller
vad vet jag inte. Jag tror i och för sig inte du är ensam. Själv
däremot föredrar jag obestämd form (istället för den bestämda formen
:-).

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.