Re: libc, del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-15 22:50:59

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: libc, del 2
   Date:   Sun, 15 Dec 1996 22:50:59 +0100
   ------


 [lösryckt citat]
JD> Jag tycker värd passar ganska bra. Det finns redan i uttrycket
JD> värddator.


JD> Det förekommer i meddelande av typen:
JD> "194.234.44.34 (okänt)"

JD> d.v.s. när man inte vet namnet som tillhör adressen. Jag har skrivit
JD> okänt som förkortning för "okänt namn" men man kan lika gärna säga
JD> att det avser "okänd dator". Förslag?

Tja, om man kopplar ihop två av dina uttalanden så framgår det att det
borde bli "okänd värd". Och det tycker jag är helt OK.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.