Socket på svenska

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-15 23:15:21

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Socket på svenska
   Date:   Sun, 15 Dec 1996 23:15:21 +0100
   ------


JD> Men kan man säga TCP/IP-sockel? TCP/IP-anslutning låter bättre i
JD> mina öron.

Jag tycker att det är olika saker. När man bygger en anslutning (som
är en metafysisk företeelse, det tillstånd i världen då två värdar är
överens om att de kommunicerar via en sockel) så går man igenom tre
steg på klientsidan:

1. skapar en sockel -- socket(3N)
2. binder sockeln till en adress (en på den egna datorn) -- bind(3N)
3. ansluter till en (normalt) annan maskin -- connect(3N)

På betjäntsidan sker motsvarande saker: socket, bind, listen, accept.
Någon TCP-förbindelse finns inte förrän alla stegen har genomlöpts,
däremot finns naturligtvis en IP-förbindelse (om nu sådana kan sägas
existera) och ATM/EP/LocalTalk-förbindelser.

Själv ser jag fram mot det första krypterade protokollet. När kommer
det?

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.