Re: libc, del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-16 00:05:14

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: libc, del 2
   Date:   Mon, 16 Dec 1996 00:05:14 +0100
   ------


msgid "Quit"
msgstr "Sluta"

JL> "Avsluta" (heter det åtminstone i macvärlden)

Hu! Om det där liksom tidigare exempel handlar om signaler, så tror
jag inte att det är en bra idé att översätta på det viset. Ibland har
man väldigt stor nytta av att veta vilken signal som terminerade ett
program, och jag kommer inte att tänka "SIGQUIT" när jag ser
"Avsluta".

För signalerna och en del andra saker tror jag att det vore bra att
försöka samordna våra översättningar med Sun (som jag vet översätter
Solaris) och andra UN*X-tillverkare som är intresserade. En del saker
måste vara rätt, annars kommer folk aldrig att välja översatta
program.

#: sunrpc/clnt_perr.c:179
msgid "RPC: Authentication error"
msgstr "RPC: Autentikationsfel"

JL> Tidigare översatte du "autentication" med "äkthet"

"äkthetsfel" skulle väl låta bra missvisande? Kan man tänka sig "Fel
vid äkthetskontroll"? Fast egentligen rör det sig om en slags
behörighetskontroll, dvs om autenticeringen (som är det ord jag
använder) lyckas, så bedöms maskinen (förlåt, värden) vara behörig.

> #: sunrpc/clnt_perr.c:187
> msgid "RPC: Server can't decode arguments"
> msgstr "RPC: Tjänstegivare kan inte avkoda argument"

Tjänstegivare? "File server" översätts ofta med "filbetjänt", vi
kallar den process som lyssnar på port 80 "vävbetjänt", på LTH
(http://www.lth.se/) säger man www-betjänt. Jag tycker att ordet
betjänt är förtjänt av att stå som översättning av server i ordlistan.

JL> #: catgets/gencat.c:224 db/makedb.c:227 locale/programs/locale.c:257
JL> #: locale/programs/localedef.c:408
JL> msgid "Report bugs to <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"
JL> msgstr "Raportera fel till <bug-glic@prep.ai.mit.edu>.\n"
JL>      ^^
JL>      pp

samt:                 ^^
                   bc

JL> msgid "Terminated"
JL> msgstr "Terminerad"

JL> Hellre "avslutad".

Inte om det syftar på signalen!

JL> #: posix/regex.c:945
JL> msgid "Trailing backslash"
JL> msgstr "Avslutande snedsträckstecken"

JL> Vi hade en debatt en gång i tiden om översättningen av "backslash".
JL> Nu minns jag inte om "bakstreck" eller "omvänt snedstreck" vann.

Båda nämns i ordlistan, så det får väl anses vara valfritt till den
dag TNC behagar uttala sig. Men hursomhelst så är väl "trailing"
"efterställd" snarare än "avslutande"?

JL> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:402
JL> msgid "Transport endpoint is already connected"
JL> msgstr "Transportslutpunkt är redan förbunden"

JL> TransportslutpunktEN

Naturligtvis. Skall vi förresten bestämma oss för om det heter
{förbinda, förbunden, förbindelse} eller {ansluta, ansluten,
anslutning}? Jan D. använde den senare mängden när han skrev om
"TCP/IP-anslutningar" nyss, och jag sparar gärna ordet "förbindelse"
et consortes till (kvasi)juridiska sammanhang. Men det kanske är
oväsentligt?

JL> Är "mappa" verkligen svenska?

Jag har sett "kartera", och jag ryser fortfarande när jag tänker på
det. "Multikoppla" skulle kunna vara ett ersättningsord som kan fånga
stora delar av innehållet, men annars har jag inget bättre förslag.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.