Re: New PO file for `tar-1.11.14'

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-15 20:14:54

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: New PO file for `tar-1.11.14'
   Date:   Sun, 15 Dec 1996 20:14:54 +0100 (MET)
   ------

> 
> Hej.
> 
> Ny version av tar. Skillnader först, alltihop sedan. Jag är lite
> tveksam om översättningarna som handlar om versionskontroll. Har ni
> något annat förslag så hojta till!

Hmm, jag ser att fileutils har samma meddelanden. Jag tar de
översättningarna.

De ser ut så här:

msgid ""
"   --backup[=CONTROL]    backup before removal, choose version "
"control\n"
"   --suffix=SUFFIX     backup before removel, override usual suffix\n"
msgstr ""
"   --backup[=KONTROLL]   gör säkerhetskopior före borttagning,\n"
"                välj typ av versionshantering\n"
"   --suffix=SUFFIX     gör säkerhetskopior före borttagning,\n"
"                ersätt den normala säkerhetskopieändelsen\n"


msgid ""
"\n"
"The backup suffix is `~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"The version control may be set with --backup or VERSION_CONTROL, values "
"are:\n"
"\n"
" t, numbered   make numbered backups\n"
" nil, existing  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" never, simple  always make simple backups\n"
msgstr ""
"\n"
"Säkerhetskopieändelse är \"~\", om den inte sätts med --suffix eller\n"
"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"Versionshanteringen kan styras med --backup eller VERSION_CONTROL,\n"
"där värdena kan vara:\n"
"\n"
" t, numbered   gör numrerade säkerhetskopior\n"
" nil, existing  numrerade säkerhetskopior om det redan finns sådana,\n"
"          enkla annars\n"
" never, simple  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"


	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.