Re: libc 1.97 del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-15 19:19:54

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: libc 1.97 del 2
   Date:   Sun, 15 Dec 1996 19:19:54 +0100 (MET)
   ------

> > 
> > "Tidsbegränsningen för CPU:n överskriden"
> 
> Nej, nej, det blir fel betydelse. CPUn har ingen tidsbegränsning.
> Det är prcessen som har en begränsning på hur mycket CPU-tid den får
> använda. Så "begränsningen av CPU-tid överskriden" vore ett tänkbart
> alternativ.

Jag sätter "begränsning av CPU-tid överskriden".

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.