Re: libc 1.97 del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-13 22:39:07

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: libc 1.97 del 2
   Date:   Fri, 13 Dec 1996 22:39:07 +0100 (MET)
   ------

> > msgid "CPU time limit exceeded"
> > msgstr "CPU-tidsbegränsning överskriden"
> 
> "Tidsbegränsningen för CPU:n överskriden"

Nej, nej, det blir fel betydelse. CPUn har ingen tidsbegränsning.
Det är prcessen som har en begränsning på hur mycket CPU-tid den får
använda. Så "begränsningen av CPU-tid överskriden" vore ett tänkbart
alternativ.

> > #: locale/programs/ld-ctype.c:1197
> > msgid "Computing table size for character classes might take a while..."
> > msgstr "Beräkna tabellstorlek för teckenklasser kan ta ett tag..."
> 
> "Beräkning av " eller "Att beräkna" blir väl lite bättre? Sen beräknar
> man väl storleken PÅ klasser, inte för. TabellstorlekEN?

"På" används i tid och otid numera. Min språkkänsla säger mig att de
heter storleken AV något, som du själv föreslår att man skall inleda
med. Om det är "för" du vill byta ut mot "på" så tror jag att du
läser lite fel. Det är "beräkningen för teckenklasser" som tar tid,
och i den konstruktionen håller du väl med om "för"? Det är en
beräkning (av tabellstorlek) som görs FÖR varje klass. Och någon
bestämd form av tabellstorlek tycker jag låter sämre än obestämd, men
det har vi varit inne på förr.

> > #: resolv/herror.c:75
> > msgid "Host name lookup failure"
> > msgstr "Misslyckades slå upp värdens namn"
> 
> "Misslyckades MED att slå..."

Medan jag då gärna vill ha ett kort och koncist "Värdnamnsupplagning
misslyckades" för att anknyta till den andra diskussionen jag
startade.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.