Re: libc 1.97 del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-15 19:15:40

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: libc 1.97 del 2
   Date:   Sun, 15 Dec 1996 19:15:40 +0100 (MET)
   ------

> > #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:57
> > msgid "Argument list too long"
> > msgstr "Argumentlistan för lång"
> 
> Här är ett typexempel där jag vill ha in ett verb. Ungefär
> "Argumentlistan ÄR för lång". Mostvarande finns på flera ställen, men
> det är kanske bara jag som tycker detta, så jag avvaktar...

Se diskussion på andra ställen.

> > #: locale/programs/ld-ctype.c:1197
> > msgid "Computing table size for character classes might take a while...."
> > msgstr "Beräkna tabellstorlek för teckenklasser kan ta ett tag..."
> 
> "Beräkning av " eller "Att beräkna" blir väl lite bättre? Sen beräknar
> man väl storleken PÅ klasser, inte för. TabellstorlekEN?

Det är inte klassernas storlek man beräknar utan snarare hur stor den
interna representationen ska bli. Man gör en tabell för teckenklasserna
och den beräknar man storleken på.

Lite som "Beräknar husstorlek för bostadslösa".

"Att beräkna" tar jag med.

> 
> > #: locale/programs/ld-collate.c:327
> > msgid "Computing table size for collation information might take a while..."
> > msgstr "Beräkna tabellstorlek för kollationeringsinformation kan ta ett tag..."
> 
> Samma som föregående.

Samma förklaring.

> 
> 
> > #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:686
> > msgid "Device not a stream"
> > msgstr "Enheten är inte strömmande"
> 
> "Stream" med de andra moderna ska väl översättas. Har sj'lv inte riktig
> koll på skillnaderna, så jag ska inte ge mig in på det.

Som jag sagt i annat brev, tror jag att detta hänför sig till "Streams",
d.v.s. ännu svårare att översätta :-(

> > #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:750
> > msgid "File descriptor in bad state"
> > msgstr "Filidentifierare i felaktigt läge"
> 
> "Tillstånd" isf "läge". 

Jepp.

> 
> > msgid "Hangup"
> > msgstr "Lägg på"
> 
> Är detta en uppmaning, eller ett faktum?

Det är namnet på signalen SIGHUP som på engelska heter Hangup.
Traditionellt kommer den när man lägger på luren på modemet. Exempelvis
om en process dör brukar skalet skriva ut namnet på signalen som dödade
den, "Lägg på" är kanske inte så bra i det fallet, men jag kom inte på
något bättre.

> > #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:544
> > msgid "Inappropriate file type or format"
> > msgstr "Otillämplig filtyp eller enhet"
> 
> "Otillämplig" låter konstigt. Sen vill jag vända på det. Alltså "Filtyp
> eller enhet olämplig"

OK, det blir dessutom kortare.
> 
> > msgid "Interrupt"
> > msgstr "Avbrutet"
> 
> Jmf "Hangup"

Namn på signalen SIGINT.

> > #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:670
> > #, fuzzy
> > msgid "Invalid request code"
> > msgstr "Ogiltigt ??? kod"
> 
> "Ogiltig åtkomstkod"???

Det bästa förslaget än så länge.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.