Re: libc 1.97 del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-13 23:06:51

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: libc 1.97 del 2
   Date:   Fri, 13 Dec 1996 23:06:51 +0100
   ------

Göran hade väl rätt i att det egentligen handlar om "storleken för",
men jag vill ändå visa vad som finns i databaser-

>> "Beräkning av " eller "Att beräkna" blir väl lite bättre? Sen beräknar
>> man väl storleken PÅ klasser, inte för. TabellstorlekEN?

GU> "På" används i tid och otid numera. Min språkkänsla säger mig att de
GU> heter storleken AV något, som du själv föreslår att man skall inleda
GU> med.

Dagens Nyheters journalister (1987) håller inte med dig enligt de
uppgifter som finns i Språkbanken på Göteborgs universitet. Det finns
gott om exempel på "storlek(en) på", men bara ett på "storlek av":

DN> Det var mycket mjölk som spilldes ut, för den Vintergata som vi
DN> kan skåda från söder till norr på himlen har en storlek av cirka
DN> 100_000 ljusårs radie.

....och det fallet liknar inte direkt vår sättning.

Proportionerna är kanske inte lika sneda i allt material, men det
finns en klar övervikt för "storlek(en) på".

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.