Re: libc 1.97 del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-11 21:49:41

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
   Subject: Re: libc 1.97 del 2
   Date:   Wed, 11 Dec 1996 21:49:41 +0100
   ------

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:57
> msgid "Argument list too long"
> msgstr "Argumentlistan för lång"

Här är ett typexempel där jag vill ha in ett verb. Ungefär
"Argumentlistan ÄR för lång". Mostvarande finns på flera ställen, men
det är kanske bara jag som tycker detta, så jag avvaktar...

> msgid "CPU time limit exceeded"
> msgstr "CPU-tidsbegränsning överskriden"

"Tidsbegränsningen för CPU:n överskriden"

> #: locale/programs/ld-ctype.c:1197
> msgid "Computing table size for character classes might take a while..."
> msgstr "Beräkna tabellstorlek för teckenklasser kan ta ett tag..."

"Beräkning av " eller "Att beräkna" blir väl lite bättre? Sen beräknar
man väl storleken PÅ klasser, inte för. TabellstorlekEN?

> #: locale/programs/ld-collate.c:327
> msgid "Computing table size for collation information might take a while..."
> msgstr "Beräkna tabellstorlek för kollationeringsinformation kan ta ett tag..."

Samma som föregående.


> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:686
> msgid "Device not a stream"
> msgstr "Enheten är inte strömmande"

"Stream" med de andra moderna ska väl översättas. Har sj'lv inte riktig
koll på skillnaderna, så jag ska inte ge mig in på det.

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:750
> msgid "File descriptor in bad state"
> msgstr "Filidentifierare i felaktigt läge"

"Tillstånd" isf "läge". 

> msgid "Hangup"
> msgstr "Lägg på"

Är detta en uppmaning, eller ett faktum?

> #: resolv/herror.c:75
> msgid "Host name lookup failure"
> msgstr "Misslyckades slå upp värdens namn"

"Misslyckades MED att slå..."

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:544
> msgid "Inappropriate file type or format"
> msgstr "Otillämplig filtyp eller enhet"

"Otillämplig" låter konstigt. Sen vill jag vända på det. Alltså "Filtyp
eller enhet olämplig"

> msgid "Interrupt"
> msgstr "Avbrutet"

Jmf "Hangup"

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:670
> #, fuzzy
> msgid "Invalid request code"
> msgstr "Ogiltigt ??? kod"

"Ogiltig åtkomstkod"???

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.