Re: libc 1.97 del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-15 19:30:02

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: libc 1.97 del 2
   Date:   Sun, 15 Dec 1996 19:30:02 +0100 (MET)
   ------

> 
> Göran hade väl rätt i att det egentligen handlar om "storleken för",
> men jag vill ändå visa vad som finns i databaser-
> 
> >> "Beräkning av " eller "Att beräkna" blir väl lite bättre? Sen beräknar
> >> man väl storleken PÅ klasser, inte för. TabellstorlekEN?
> 
> GU> "På" används i tid och otid numera. Min språkkänsla säger mig att de
> GU> heter storleken AV något, som du själv föreslår att man skall inleda
> GU> med.
> 
> Dagens Nyheters journalister (1987) håller inte med dig enligt de
> uppgifter som finns i Språkbanken på Göteborgs universitet. Det finns
> gott om exempel på "storlek(en) på", men bara ett på "storlek av":
> 
> DN> Det var mycket mjölk som spilldes ut, för den Vintergata som vi
> DN> kan skåda från söder till norr på himlen har en storlek av cirka
> DN> 100_000 ljusårs radie.
> 
> ....och det fallet liknar inte direkt vår sättning.
> 
> Proportionerna är kanske inte lika sneda i allt material, men det
> finns en klar övervikt för "storlek(en) på".

Storlek PÅ säger jag oftast. Men om man säger "X har en storlek av ..."
så låter på helt fel.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.