Re: Preliminär översättning av kbd

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2001-11-03 00:31:54

Min högst personliga kommentar:

>>>>>#: src/setfont.c:277
>>>>>#, c-format
>>>>>msgid  "%s: background will look funny\n"
>>>>>msgstr "%s: bakgrunden kommer se konstig ut\n"
>>>>>
>>>>Kanske ett "att"?
>>>>
>>>"kommer att se konstig ut"? Nej det tycker jag inte, jag tycker det ser
>>>bättre ut utan "att".
>>>
>>"Någonting kommer att". Jag tycker bättre om den formen, tycker det är
>>lite talspråk över den andra utan "att". Med reservation för att jag kan
>>ha helt fel, men det är så jag upplever det i alla fall.
>>
>
>Jag ser det precis tvärtom :) Jag tycker "Pelle kommer att gå hem" är mer
>talspråk än "Pelle kommer gå hem", men som sagt, vi behöver nog någon som
>har koll<tm> på det här.
>
Jag ser det som att använda att är mer talspråk, därför att: att ofta - 
i talspråk - ersätts med ordet och (uttalas "å"); "Pelle kommer å gå hem".

Jag har inte alls "koll<tm>" på detta, men när jag ifrågasatte 
utlämnandet av ordet att i skrift nämnde samtliga tillfrågade 
språk-lärare (under gymnasietiden) att det är en trend som kommer. 
Huruvida det är mer eller mindre fel (att utesluta att) kunde ingen av 
dem säga. Det var bara att acceptera och låta upphovsmannen bestämma. 
Flera av dem tyckte dock att det var ett ganska käckt sätt att spara 
energi på, det fyller ingen (större) funktion i  meningar som denna.

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.