Re: Preliminär översättning av kbd

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-03 03:26:18

Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/setleds.c:90
> > msgid  "Error reading current led setting. Maybe stdin is not a VT?\n"
> > msgstr "Fel vid läsning av nuvarande inställning. stdin kanske inte är en VT?\n"
> 
> "Stdin" bör börja versalt eftersom det är en ny mening.
> 
> > #: src/setmetamode.c:78
> > msgid  "Error reading current setting. Maybe stdin is not a VT?\n"
> > msgstr "Fel vid läsning av nuvarande inställning. stdin kanske inte är en VT?\n"
> 
> Här också.

Det kanske till och med bör stå "standard in" i enlighet med vår
ordlista. Motsvarande "standard ut" och "standard fel" om det finns
någonstans.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.