Re: Preliminär översättning av kbd

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-11-03 23:45:19

Fredrik Wendt:

> Jag ser det som att använda att är mer talspråk, därför att: att ofta
> - i talspråk - ersätts med ordet och (uttalas "å"); "Pelle kommer å
> gå hem".

Fast det är inte alls unikt för svenska språket. På norska heter
inifinitivmärket just "å" (och för att förvirra uttalas "og" på precis
samma sätt). Ordet "at" finns också. På norskkursen jag går hade vi en
uppgift där man skulle välja mellan "å" eller "at", och då tänkte jag
bara på svenska, skulle jag säga "å" eller "att" på svenska, och så
skriver jag detsamma på norska :-)

Vad gäller att helt utelämna ord föredrar jag att undvika överdriven
användning av orden "att" och "som" i skriftspråk, eftersom det känns
betydligt mer "talspråkigt" att använda dem (de känns mer som
"utfyllnadsord" när man försöker komma på vad det är man ska säga).

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.