Re: Preliminär översättning av kbd

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-02 23:46:02

> > > #: src/setfont.c:574
> > > msgid  ""
> > > "This file contains 3 fonts: 8x8, 8x14 and 8x16. Please indicate\n"
> > > "using an option -8 or -14 or -16 which one you want loaded.\n"
> > > msgstr ""
> > > "Den här filen innehåller 3 fonter: 8x8, 8x14 och 8x16. Välj vilken\n"
> > > "du vill ladda med någon av flaggorna -8, -14 och -16.\n"
> > 
> > Du kanske vill kosta på dig att använda "riktigt" multiplikationstecken
> > här ("×") istället för "x"? Jag hade gjort det. :)
> 
> Nja. Det är ju faktiskt inte gånger som sådant det handlar om... Gånger
> skriver vi för övrigt med en \cdot i Sverige, inte med ett \times. Men
> okej då.

Jag tror det var just här vi diskuterade det för en tid sedan.
Svenska språknämnden rekommenderar \times när det handlar om mått som
är tagna vinkelrätt mot varandra (som här alltså) och när det gäller
förstoringsgrad.  Annars är cet mycket riktigt \cdot.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.