Re: Preliminär översättning av kbd

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-02 23:45:03

Christian Rose writes:
> Martin Sjögren wrote:
> > escaped (nej inte förrymda/bortsprungna osv)
> 
> "inbäddad"?

Klassiskt svårt att översätta.  Jag tycker inte "inbäddat" heller är
bra.  Då skall det vara mer inneslutet i något större, och det är det
inte.  (Det betyder väl att man får en speciell kod först som markerar
att man går utanför, flyr, den ordinarie betydelsen och använder en
annan?)

"Utvidgad" kan möjligen fungera just i det här fallet.

> > #: src/kbdrate.c:139 src/kbdrate.c:278
> > #, c-format
> > #, fuzzy
> > msgid  "Typematic Rate set to %.1f cps (delay = %d ms)\n"
> > msgstr "Skriv-o-matic-frekvens satt till %.1f cps (fördröjning = %d ms)\n"
> 
> "cps" bör nog översättas. Jag gissar att det står för "tecken/sekund".
> "Skriv-o-matic-frekvens" är jag nog ganska osäker på. Varför inte
> "upprepningshastighet"?

  Repetitionshastigheten satt till %.1f t/s ...

blir väl bra?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.