Re: Preliminär översättning av kbd

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-01 02:02:31

Martin Sjögren wrote:
> Det här är min första egentliga översättning så jag skulle uppskatta om ni
> synar den i dess sömmar. Jag är osäker på en hel del saker, som t.ex. hur
> följande ord bör översättas:
> 
> scancode

"avläsningskod"?


> keycode

"tangentkod"?


> led

Är det lysdiod som avses?


> escaped (nej inte förrymda/bortsprungna osv)

"inbäddad"?


> Oj, msgfmt ska man köra också har jag hört...

Ja, och "msgfmt -cvv" är bäst, det varnar även för felaktiga
formatspecifierare.

Här kommer mina synpunkter.


> #: openvt/openvt.c:67
> #, c-format
> msgid "openvt: %s: illegal vt number\n"
> msgstr "openvt: %s: felaktigt vt-nummer\n"

Kanske "ogiltigt"? "Felaktigt" tolkar jag mer som en motsvarighet till
"bad", "broken", etc.


> #: openvt/openvt.c:91
> msgid "openvt: only root can use the -u flag.\n"
> msgstr "openvt: bara root kan använda -u-flaggan.\n"

Kanske "endast root kan använda flaggan -u"?


> #: openvt/openvt.c:167
> #, c-format
> msgid "openvt: Cannot open %s read/write (%s)\n"
> msgstr "openvt: Kan inte öppna %s läs/skriv (%s)\n"

Kanske "... för läsning/skrivning"?


> #: openvt/openvt.c:225
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "openvt: could not open %s R/W (%s)\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "openvt: kunde inte öppna %s läs/skriv (%s)\n"

Motsvarande.


> #: openvt/openvt.c:281
> #, c-format
> msgid "openvt: could not deallocate console %d\n"
> msgstr "openvt: kunde inte deallkoera konsoll %d\n"

Det var en knpeig stavning av "deallokera". ;-)


> #: src/deallocvt.c:53
> #, c-format
> msgid "%s: 0: illegal VT number\n"
> msgstr "%s: 0: felaktigt VT-nummer\n"

Kanske "ogiltigt", enligt tidigare.


> #: src/dumpkeys.c:241
> #, c-format
> msgid "keycode range supported by kernel:      1 - %d\n"
> msgstr "teckenkodsomfång som stöds av kärnan:    1 - %d\n"

"Keycode" ska kanske hellre översättas med "tangentkod"? Jag är osäker
på detta.


> #: src/dumpkeys.c:243
> #, c-format
> msgid "max number of actions bindable to a key:     %d\n"
> msgstr "max antal handlingar bindbara till ett tecken:  %d\n"

Här skulle jag kanske kosta på mig att skriva "maximalt" eller
"största". "Key" skulle jag också översätta till "tangent".


> #: src/dumpkeys.c:246
> #, c-format
> msgid "number of keymaps in actual use:         %d\n"
> msgstr "antal teckentabeller som faktiskt används:    %d\n"

Motsvarande om "key". Jag kommer inte att påpeka det fler gånger.


> #: src/dumpkeys.c:249
> #, c-format
> msgid "of which %d dynamically allocated\n"
> msgstr "där %d är dynamiskt allokerade\n"

Kanske "varav"?


> #: src/dumpkeys.c:250
> msgid "ranges of action codes supported by kernel:\n"
> msgstr "omfång av handlingskoder som stöds av kärnan:\n"

Kanske "intervall med handlingskoder".


> #: src/dumpkeys.c:255
> #, c-format
> msgid "number of function keys supported by kernel: %d\n"
> msgstr "antal funktionstangenter som stöds av kärnan: %d\n"

Här använder du "key"->"tangent". :)


> #: src/dumpkeys.c:258
> #, c-format
> msgid "max nr of compose definitions: %d\n"
> msgstr "max antal av \"compose\"-definitioner: %d\n"

Kanske "maximalt"/"största". Sedan är nog "av" onödigt på svenska.


> #: src/dumpkeys.c:301
> msgid ""
> "\n"
> "Recognized modifier names and their column numbers:\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Igenkända modifikationsnamn och deras kolumnnummer:\n"

Kanske "modifierarnamn"?


> #: src/dumpkeys.c:364
> #, c-format
> msgid "# not alt_is_meta: on keymap %d key %d is bound to"
> msgstr "# inte alt_är_meta: i teckentabell %d är tangent %d bunden till"

"alt_is_meta" är inte något som inte ska översättas
(funktionsnamn/inställning)?


> #: src/dumpkeys.c:516
> #, c-format
> msgid "dumpkeys version %s"
> msgstr "dumpkeys-version %s"

Tror man kan säga "dumpkeys version %s" på svenska också. I det fallet
används "version %s" som bestämning till "dumpkeys", så det fungerar.


> #: src/dumpkeys.c:517
> msgid ""
> "\n"
> "usage: dumpkeys [options...]\n"
> "\n"
> "valid options are:\n"
> "\n"
> "\t-h --help\t  display this help text\n"
> "\t-i --short-info\t  display information about keyboard driver\n"
> "\t-l --long-info\t  display above and symbols known to loadkeys\n"
> "\t-n --numeric\t  display keytable in hexadecimal notation\n"
> "\t-f --full-table\t  don't use short-hand notations, one row per keycode\n"
> "\t-1 --separate-lines one line per (modifier,keycode) pair\n"
> "\t  --funcs-only\t  display only the function key strings\n"
> "\t  --keys-only\t  display only key bindings\n"
> "\t  --compose-only  display only compose key combinations\n"
> "\t-c --charset="
> msgstr ""
> "\n"
> "usage: dumpkeys [flagga...]\n"

flaggOR


> "\n"
> "giltiga flaggor är:\n"
> "\n"
> "\t-h --help\t  visa den här hjälptexten\n"

Kanske "visa denna hjälptext"? Smaksak, men jag föredrar personligen den
formen.


> "\t-i --short-info\t  visa information om tangentbordsdrivare\n"

drivrutin?


> "\t-l --long-info\t  visa ovanstående och symboler kända för loadkeys\n"
> "\t-n --numeric\t  visa teckentabell i hexadecimal notation\n"
> "\t-f --full-table\t  använd inte kort notation, en rad per teckenkod\n"
> "\t-1 --separate-lines en rad per (modifikation,teckenkod)-par\n"

modifierare?


> #: src/dumpkeys.c:534
> msgid ""
> "\t\t\t  interpret character action codes to be from the\n"
> "\t\t\t  specified character set\n"
> msgstr ""
> "\t\t\t  antag att tangenthandlingskoder är från den\n"
> "\t\t\t  specificerade teckenuppsättningen\n"

Kanske "tolka ... som om de är från den angivna teckenuppsättningen"?


> #: src/getkeycodes.c:39
> msgid "Plain scancodes xx (hex) versus keycodes (dec)\n"
> msgstr "Enkla skannkoder xx (hex) mot tangentkoder (dec)\n"

Är inte så förtjust i "skann-" själv. Kanske "avläsningskoder"? Gäller
på fler ställen.
Här har du "tangentkoder" förresten.


> #: src/getkeycodes.c:44
> #, fuzzy
> msgid ""
> "\n"
> "\n"
> "Escaped scancodes e0 xx (hex)\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "\n"
> "<Escaped>??? skannkoder e0 xx (hex)\n"

"Inbäddade avläsningskoder"?


> #: src/kbd_mode.c:46
> #, fuzzy
> msgid "The keyboard is in raw (scancode) mode\n"
> msgstr "Tangentbordet är i rått (skannkods-)läge\n"

Varför är denna luddig?


> #: src/kbd_mode.c:49
> #, fuzzy
> msgid "The keyboard is in mediumraw (keycode) mode\n"
> msgstr "Tangentbordet är i halvrått (tangentkods-)läge\n"

Motsvarande undran. Jag tycker "rått" och "halvrått" är helt ok.


> #: src/kbdrate.c:139 src/kbdrate.c:278
> #, c-format
> #, fuzzy
> msgid "Typematic Rate set to %.1f cps (delay = %d ms)\n"
> msgstr "Skriv-o-matic-frekvens satt till %.1f cps (fördröjning = %d ms)\n"

"cps" bör nog översättas. Jag gissar att det står för "tecken/sekund".
"Skriv-o-matic-frekvens" är jag nog ganska osäker på. Varför inte
"upprepningshastighet"?


> #: src/kdfontop.c:252 src/xmalloc.c:14
> #, c-format
> msgid "%s: out of memory\n"
> msgstr "%s: slut på minne\n"

Eller "minnet slut".


> #: src/ksyms.c:1775
> #, c-format
> msgid "unknown keysym '%s'\n"
> msgstr "okänd teckensymbol '%s'\n"

Vi brukar översätta ' med \".


> #: src/loadunimap.c:172
> #, c-format
> msgid "%s: Glyph number (0x%x) larger than font length\n"
> msgstr "%s: Glyfnummer (0x%x) större än fontlängd\n"

"Typsnittslängd"?


> #: src/loadunimap.c:178
> #, c-format
> msgid "%s: Bad end of range (0x%x)\n"
> msgstr "%s: Felaktigt slut på omfång (0x%x)\n"

"Intervall"?


> #: src/loadunimap.c:208 src/psfxtable.c:175
> #, c-format
> msgid "%s: Bad Unicode range corresponding to font position range 0x%x-0x%x\n"
> msgstr "%s: Felaktigt Unicodeomfång som motsvarar fontpositionsomfång 0x%x-0x%x\n"

Här också. "Typsnitt". Gäller på fler ställen. Genomgående tycker jag
också "intervall" är en bättre översättning av "range". Gäller också på
fler ställen.


> #: src/loadunimap.c:251
> #, c-format
> msgid "Loading unicode map from file %s\n"
> msgstr "Laddar unicodetabell från fil %s\n"

Kanske "läser in"?


> #: src/loadunimap.c:257
> #, c-format
> msgid "%s: %s: Warning: line too long\n"
> msgstr "%s: %s: Varning: raden för lång\n"

Jag brukar vara generös vid sådana här meddelanden och stoppa in ett
"är".


> #: src/loadunimap.c:267
> #, c-format
> msgid ""
> "%s: not loading empty unimap\n"
> "(if you insist: use option -f to override)\n"
> msgstr ""
> "%s: laddar inte tom unitabell\n"
> "(om du insisterar: använd flaggan -f för att överskrida)\n"

"läser inte in". Kanske "åsidosätta" istället för "överskrida".


> #: src/mapscrn.c:136
> msgid "Cannot stat map file"
> msgstr "Kan inte ta status för tabellfil"

s/för/på/ ?


> #: src/mapscrn.c:141
> #, c-format
> msgid "Loading binary direct-to-font screen map from file %s\n"
> msgstr "Laddar binär direkt-till-font-skärmtabell från fil %s\n"

"Läser in". Gäller på fler ställen, men kommer inte att påpeka det något
mer.


> #: src/mapscrn.c:168
> #, c-format
> msgid "Error parsing symbolic map from `%s', line %d\n"
> msgstr "Fel vid parsning av symbolisk tabell från \"%s\", rad %d\n"

"Tolkning" tycker jag bättre om än "parsning".


> #: src/psffontop.c:90
> #, c-format
> msgid "%s: bad utf8\n"
> msgstr "%s: dålig utf8\n"

Eller rent av felaktig?


> #: src/psffontop.c:348
> #, c-format
> msgid "appendunicode: illegal unicode %u\n"
> msgstr "appendunicode: felaktig unicode %u\n"

Eller "ogiltig". Gäller kanske på fler ställen.


> #: src/psfxtable.c:109
> #, c-format
> msgid "%s: Warning: line too long\n"
> msgstr "%s: Varning: raden för lång\n"

Kanske "är".


> #: src/psfxtable.c:123 src/psfxtable.c:133
> #, c-format
> msgid "%s: Bad input line: %s\n"
> msgstr "%s: felaktig indatarad: %s\n"

Stort F?


> #: src/psfxtable.c:358
> #, c-format
> msgid "%s: Bad magic number on %s\n"
> msgstr "%s: Dåligt magiskt nummer på %s\n"

"Felaktigt"?


> #: src/screendump.c:124
> #, c-format
> msgid "Strange ... screen is both %dx%d and %dx%d ??\n"
> msgstr "Mysko ... skärmen är både %dx%d och %dx%d??\n"

Kanske "Konstigt ...".


> #: src/setfont.c:277
> #, c-format
> msgid "%s: background will look funny\n"
> msgstr "%s: bakgrunden kommer se konstig ut\n"

Kanske ett "att"?


> #: src/setfont.c:506
> msgid "No final newline in combine file\n"
> msgstr "Inget slutgiltig nyradstecken i kombinationsfilen\n"

slutgiltigT


> #: src/setfont.c:574
> msgid ""
> "This file contains 3 fonts: 8x8, 8x14 and 8x16. Please indicate\n"
> "using an option -8 or -14 or -16 which one you want loaded.\n"
> msgstr ""
> "Den här filen innehåller 3 fonter: 8x8, 8x14 och 8x16. Välj vilken\n"
> "du vill ladda med någon av flaggorna -8, -14 och -16.\n"

Du kanske vill kosta på dig att använda "riktigt" multiplikationstecken
här ("×") istället för "x"? Jag hade gjort det. :)


> #: src/setkeycodes.c:43
> msgid "even number of arguments expected"
> msgstr "jämnt antal argument väntat"

Kanske "förväntades".


> #: src/setleds.c:25
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage:\n"
> "\tsetleds [-v] [-L] [-D] [-F] [[+|-][ num | caps | scroll %s]]\n"
> "Thus,\n"
> "\tsetleds +caps -num\n"
> "will set CapsLock, clear NumLock and leave ScrollLock unchanged.\n"
> "The settings before and after the change (if any) are reported\n"
> "when the -v option is given or when no change is requested.\n"
> "Normally, setleds influences the vt flag settings\n"
> "(and these are usually reflected in the leds).\n"
> "With -L, setleds only sets the leds, and leaves the flags alone.\n"
> "With -D, setleds sets both the flags and the default flags, so\n"
> "that a subsequent reset will not change the flags.\n"
> msgstr ""
> "Användning:\n"
> "\tsetleds [-v] [-L] [-D] [-F] [[+|-][ num | caps | scroll %s]]\n"
> "Dvs,\n"
> "\tsetleds +caps -num\n"
> "kommer sätta capslock, rensa numlock och lämna scrollock oförändrad.\n"
> "Inställningarna före och efter ändring (om någon) rapporteras när\n"
> "-v-flaggan är given eller när inga ändringar begärs.\n"
> "Normalt påverkar setleds vt-flagginställningarna\n"
> "(och detta visas normalt med dioderna).\n"
> "Med -L sätter setleds dioderna och påverkar inte flaggorna.\n"
> "Med -D sätter både flaggorna och standardflaggorna så att senare\n"
> "nollställningar inte kommer ändra flaggorna.\n"

Kanske "stänga av" istället för "rensa" i detta fall?


> #: src/setleds.c:47
> msgid "on "
> msgstr "på"

Det måste inte vara efterföljande blanksteg?


> #: src/setmetamode.c:42
> msgid "Strange mode for Meta key?\n"
> msgstr "Konstigt läge för Metatantengen?\n"

Konstig stavning av "tangenten" här. ;-)


> #: src/showfont.c:30
> msgid "failed to restore original translation table\n"
> msgstr "misslyckades att återställa originalöversättningstabellen\n"

Kanske "misslyckades med att"? Jag vill gärna ha med "med". :)


> #: src/showfont.c:35
> msgid "failed to restore original unimap\n"
> msgstr "misslyckades återställa originalunitabell\n"

"med att"?


> #: src/showkey.c:42
> msgid "?UNKNOWN?"
> msgstr "?OKÄNT?"

Inte "OKÄND"?


> #: src/showkey.c:46
> msgid ""
> "[ if you are trying this under X, it might not work\n"
> "since the X server is also reading /dev/console ]\n"
> msgstr ""
> "[ om du gör det här i X kanske det inte funkar\n"
> "eftersom X-servern också läser /dev/console ]\n"

"Funkar" betraktar jag lite som talspråk, i meddelanden föredrar jag
"fungerar". Men det är en smaksak.


> #: src/showkey.c:79
> #, c-format
> msgid ""
> "showkey version %s\n"
> "\n"
> "usage: showkey [options...]\n"
> "\n"
> "valid options are:\n"
> "\n"
> "\t-h --help\tdisplay this help text\n"
> "\t-a --ascii\tdisplay the decimal/octal/hex values of the keys\n"
> "\t-s --scancodes\tdisplay only the raw scan-codes\n"
> "\t-k --keycodes\tdisplay only the interpreted keycodes (default)\n"
> msgstr ""
> "showkey version %s\n"
> "\n"
> "användning: showkey [flagga...]\n"

flaggOR


> "\n"
> "tillåtna flaggor är:\n"
> "\n"
> "\t-h --help\tvisa denna hjälptext\n"

Ser man på, här använder du den form jag gillar. :)


> #: src/showkey.c:157
> msgid ""
> "\n"
> "Press any keys - Ctrl-D will terminate this program\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Tryck någon tangent - Ctrl-D kommer avsluta programmet\n"
> "\n"

"kommer att"?


> #: src/showkey.c:226
> msgid "press any key (program terminates 10s after last keypress)...\n"
> msgstr "tryck någon tangent (programmet avslutas 10s efter sista tangenttryckning)...\n"

"10 s", eller, "10 sekunder" om du vill vara tydlig. I vilket fall som
helst ska det vara blanksteg mellan värde och enhet på svenska, har jag
för mig.


Mycket bra översättningsjobb! Stark insats!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.