Preliminär översättning av kbd

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-02 23:45:57

Jag hittade också lite att fundera över, som jag inte tror redan är
påpekat.

> #: src/dumpkeys.c:258
> #, c-format
> msgid "max nr of compose definitions: %d\n"
> msgstr "max antal av \"compose\"-definitioner: %d\n"
> 
> #: src/dumpkeys.c:260
> #, c-format
> msgid "nr of compose definitions in actual use: %d\n"
> msgstr "antal \"compose\"-definitioner som faktiskt används: %d\n"

Jag skulle tro att man förstår om du översätter "compose" med
"komposition".

> #: src/dumpkeys.c:284
> #, c-format
> msgid ""
> "Symbols recognized by %s:\n"
> "(numeric value, symbol)\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "Symboler känns igen från %s:\n"
> "(numeriskt värde, symbol)\n"
> "\n"

%s blir namnet på programmet här, så det bör nog stå

"Symboler som känns igen av %s:"

> #: src/kbd_mode.c:76
> #, c-format
> msgid "%s: error setting keyboard mode\n"
> msgstr "%s: fel vid sättande av tangentbordsläge\n"

Du kan nog tillåta dig vara en aning friare i din översättning för att
få bättre svenska, när det blir konstigt annars, som här. Som "fel
när tangentbordsläge sattes".

> #: src/ksyms.c:1670
> #, c-format
> msgid "unknown charset %s - ignoring charset request\n"
> msgstr "okänd teckenuppsättning %s - ignorerar förfrågan om teckenuppsättning\n"

Antagligen snarare en begäran än en förfrågan.

> #: src/loadunimap.c:172
> #, c-format
> msgid "%s: Glyph number (0x%x) larger than font length\n"
> msgstr "%s: Glyfnummer (0x%x) större än fontlängd\n"

Glyf? Finns det verkligen på svenska? Skall man inte översätta det?
"Figur", "bild" eller kanske helt enkelt "tecken"?

> "The -<N> option selects a font from a codepage that contains three fonts:\n"
> "-<N>-flagan väljer en font från en <codepage?> som innehåller tre fonter:\n"

Flaggan, inte flagan! :-)

> #: src/setkeycodes.c:59
> #, c-format
> msgid "failed to set scancode %x to keycode %d\n"
> msgstr "kunde ine sätta skannkoden %x till teckenkoden %d\n"

"Inte" är felstavat.

> #: src/setleds.c:90
> msgid "Error reading current led setting. Maybe stdin is not a VT?\n"
> msgstr "Fel vid läsning av nuvarande inställning. stdin kanske inte är en VT?\n"

"Stdin" bör börja versalt eftersom det är en ny mening.

> #: src/setmetamode.c:78
> msgid "Error reading current setting. Maybe stdin is not a VT?\n"
> msgstr "Fel vid läsning av nuvarande inställning. stdin kanske inte är en VT?\n"

Här också.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.