Re: Preliminär översättning av kbd

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_linux.se)
Date: 2001-11-01 03:05:21

Lustigt, jag satt just igår och pulade med xmodmap (få upp 
applikationsmeny "från" windows-knappen)... Här är lite kommentarer iaf.

Martin Sjögren wrote:

> #: openvt/openvt.c:91
> msgid "openvt: only root can use the -u flag.\n"
> msgstr "openvt: bara root kan använda -u-flaggan.\n"

Kanske: "...flaggan -u.\n"

>#: openvt/openvt.c:281
>#, c-format
>msgid "openvt: could not deallocate console %d\n"
>msgstr "openvt: kunde inte deallkoera konsoll %d\n"
>
"deallkoera" - ett o på fel ställe där tror jag.

>
>#: src/dumpkeys.c:243
>#, c-format
>msgid "max number of actions bindable to a key:     %d\n"
>msgstr "max antal handlingar bindbara till ett tecken:  %d\n"
>
Jag skulle nog sagt att man "kopplar" en handling till en tangent, men 
det är ju en smaksak. (Dock står det under 

"--keys-only\t  visa bara tangentbindningar"). 

Översättningar av ordet key till tecken vill jag dock propagera något 
kraftigare mot, tangenter handlar det (väl?) om. Däremot känns det lite 
konstigt att kalla keymap för tangenttabell, något bättre keycode för 
tangentkod (inte teckenkod, jfr character code).

>#: src/dumpkeys.c:258
>#, c-format
>msgid "max nr of compose definitions: %d\n"
>msgstr "max antal av \"compose\"-definitioner: %d\n"
>
Jag skulle skippa ordet "av". Känns mer analogt (analogare) med nästa 
översättning:

>#: src/dumpkeys.c:260
>#, c-format
>msgid "nr of compose definitions in actual use: %d\n"
>msgstr "antal \"compose\"-definitioner som faktiskt används: %d\n"
>

>#: src/dumpkeys.c:517
>msgid ""
>"\n"
>"usage: dumpkeys [options...]\n"
>"\n"
>"valid options are:\n"
>"\n"
>"\t-h --help\t  display this help text\n"
>"\t-i --short-info\t  display information about keyboard driver\n"
>"\t-l --long-info\t  display above and symbols known to loadkeys\n"
>"\t-n --numeric\t  display keytable in hexadecimal notation\n"
>"\t-f --full-table\t  don't use short-hand notations, one row per keycode\n"
>"\t-1 --separate-lines one line per (modifier,keycode) pair\n"
>"\t  --funcs-only\t  display only the function key strings\n"
>"\t  --keys-only\t  display only key bindings\n"
>"\t  --compose-only  display only compose key combinations\n"
>"\t-c --charset="
>msgstr ""
>"\n"
>"usage: dumpkeys [flagga...]\n"
>
blunder och plural: "användning: dumpkeys [flaggor...]\n"

>"\n"
>"giltiga flaggor är:\n"
>"\n"
>"\t-h --help\t  visa den här hjälptexten\n"
>"\t-i --short-info\t  visa information om tangentbordsdrivare\n"
>
(Tja, drivare kanske inte är så dumt?)

>"\t-l --long-info\t  visa ovanstående och symboler kända för loadkeys\n"
>"\t-n --numeric\t  visa teckentabell i hexadecimal notation\n"
>"\t-f --full-table\t  använd inte kort notation, en rad per teckenkod\n"
>"\t-1 --separate-lines en rad per (modifikation,teckenkod)-par\n"
>"\t  --funcs-only\t  visa bara strängar för funktionstangenter\n"
>"\t  --keys-only\t  visa bara tangentbindningar\n"
>"\t  --compose­only  visa bara \"compose\"-tangentkombinationer\n"
>"\t-c --charset="
>

>#: src/dumpkeys.c:534
>msgid ""
>"\t\t\t  interpret character action codes to be from the\n"
>"\t\t\t  specified character set\n"
>msgstr ""
>"\t\t\t  antag att tangenthandlingskoder är från den\n"
>"\t\t\t  specificerade teckenuppsättningen\n"
>
Här har du översatt character action som tangenthandling[...], och 
character set som teckenuppsättning. Ser lite "mysko" ut, men det 
stämmer kanske?

>
>#: src/getkeycodes.c:44
>#, fuzzy
>msgid ""
>"\n"
>"\n"
>"Escaped scancodes e0 xx (hex)\n"
>msgstr ""
>"\n"
>"\n"
>"<Escaped>??? skannkoder e0 xx (hex)\n"
>
Kodade?

>#: src/kbdrate.c:139 src/kbdrate.c:278
>#, c-format
>#, fuzzy
>msgid "Typematic Rate set to %.1f cps (delay = %d ms)\n"
>msgstr "Skriv-o-matic-frekvens satt till %.1f cps (fördröjning = %d ms)\n"
>
Kanske är lite galet, men cps (characters per second) skulle man kunna 
översätta till tps.

>
>#: src/loadunimap.c:314
>#, c-format
>msgid "Saved unicode map on `%s'\n"
>msgstr "Sparade unicodetabell till \"%s\"\n"
>
>#: src/loadunimap.c:334
>msgid "Appended Unicode map\n"
>msgstr "Lade till Unicodetabell\n"
>
Detta är måhända inte ditt "fel", men det var ett herrans bytande av 
stort och litet U i unicode...

>#: src/mapscrn.c:168
>#, c-format
>msgid "Error parsing symbolic map from `%s', line %d\n"
>msgstr "Fel vid parsning av symbolisk tabell från \"%s\", rad %d\n"
>
Jag vet inte - det heter kanske parsning på svenska - men jag hade nog 
sagt tolkning.

>#: src/psfxtable.c:166
>#, c-format
>msgid ""
>"%s: Corresponding to a range of font positions, there should be a Unicode "
>"range\n"
>msgstr ""
>"%s: Motsvarar ett omfång av fontpositioner, där borde vara ett Unicode"
>"omfång\n"
>
Jag förstår inte vad det är man menar riktigt, men min tolkning skulle 
jag översätta till:
"Till ett motsvarande omfång av fontpositioner, borde det finnas ett U..."

>#: src/screendump.c:109
>#, c-format
>msgid "couldn't read %s, and cannot ioctl dump\n"
>msgstr "kunde inte läsa %s, och kan inte köra \"ictl dump\"\n"
>
Missat ett o i ioctl?

>#: src/screendump.c:124
>#, c-format
>msgid "Strange ... screen is both %dx%d and %dx%d ??\n"
>msgstr "Mysko ... skärmen är både %dx%d och %dx%d??\n"
>
Eftersom jag är halv-bonde från Västgöta-slätten (vilket du också är) så 
kanske Underligt är en mer nationell översättning än Mysko (som jag då 
påstår ev. skulle vara ett mer dialektalt uttryck)?

>#: src/setfont.c:73
>#, fuzzy
>msgid ""
>"Usage: setfont [write-options] [-<N>] [newfont..] [-m consolemap] [-u "
>"unicodemap]\n"
>" write-options (take place before file loading):\n"
>"  -o <filename>\tWrite current font to <filename>\n"
>"  -O <filename>\tWrite current font and unicode map to <filename>\n"
>"  -om <filename>\tWrite current consolemap to <filename>\n"
>"  -ou <filename>\tWrite current unicodemap to <filename>\n"
>"If no newfont and no -[o|O|om|ou|m|u] option is given,\n"
>"a default font is loaded:\n"
>"  setfont       Load font \"default[.gz]\"\n"
>"  setfont -<N>    Load font \"default8x<N>[.gz]\"\n"
>"The -<N> option selects a font from a codepage that contains three fonts:\n"
>"  setfont -{8|14|16} codepage.cp[.gz]  Load 8x<N> font from codepage.cp\n"
>"Explicitly (with -m or -u) or implicitly (in the fontfile) given mappings\n"
>"will be loaded and, in the case of consolemaps, activated.\n"
>"  -h<N>   (no space) Override font height.\n"
>"  -m <fn>  Load console screen map.\n"
>"  -u <fn>  Load font unicode map.\n"
>"  -m none\tSuppress loading and activation of a screen map.\n"
>"  -u none\tSuppress loading of a unicode map.\n"
>"  -v\t\tBe verbose.\n"
>"  -V\t\tPrint version and exit.\n"
>"Files are loaded from the current directory or /usr/lib/kbd/*/.\n"
>msgstr ""
>"Användning: setfont [skrivflaggor] [-<N>] [nyfont..] [-m konsolltabell] [-u "
>"unicodetabell]\n"
>" skrivflaggor (händer före filer läses):\n"
>"  -o <filnamn>\tSkriv nuvarande font till <filnamn>\n"
>"  -O <filnamn>\tSkriv nuvarande font och unicodetabell till <filnamn>\n"
>"  -om <filnamn>\tSkriv nuvarande konsolltabell till <filnamn>\n"
>"  -ou <filnamn>\tSkriv nuvarande unicodetabell till <filnamn>\n"
>"Om ingen \"nyfont\" och ingen -[o|O|om|ou|m|u]-flagga är given,\n"
>"laddas en standardfont:\n"
>"  setfont       Ladda font \"default[.gz]\"\n"
>"  setfont -<N>    Ladda font \"default8x<N>[.gz]\"\n"
>"-<N>-flagan väljer en font från en <codepage?> som innehåller tre fonter:\n"
>"  setfont -{8|14|16} codepage.cp[.gz]  Ladda 8x<N>-font från codepage.cp\n"
>"Explicit (med -m eller -u) eller implicit (i fontfilen) givna tabeller\n"
>"kommer laddas och, om det gäller konsolltabeller, aktiveras.\n"
>"  -h<N>   (inget blanktecken) <Override?> fonthöjd.\n"
>"  -m <fn>  Ladda konsollskärmstabell.\n"
>"  -u <fn>  Ladda unicodefonttabell.\n"
>"  -m none\tLåt bli att ladda och aktivera skärmtabell.\n"
>"  -u none\tLåt bli att ladda unicodetabell.\n"
>"  -v\t\tVar övertydlig.\n"
>"  -V\t\tSkriv ut version och avsluta.\n"
>"Filer laddas från den aktuella katalogen och /usr/lib/kbd/*/.\n"
>
Override? Föreslår jag som tvångssätter - i brist på något riktigt bra 
förslag, och filerna "laddas från [...] eller ...", inte och, eller? :)

>#: src/setfont.c:342
>msgid "Loading Unicode mapping table...\n"
>msgstr "Laddar Unicode-mappningstabell...\n"
>
Förslår Unicode-[bindning]stabeller, koppling, konvertering eller 
tolkning. Mappning känns lite väl svengelskt.

>#: src/setfont.c:468
>#, c-format
>msgid "Reading font file %s\n"
>msgstr "Läser fontfilen %s\n"
>
>#: src/setfont.c:506
>msgid "No final newline in combine file\n"
>msgstr "Inget slutgiltig nyradstecken i kombinationsfilen\n"
>
Behöver det vara bestämd form på (1) fontilen och (2) kombinationsfilen?

>#: src/setfont.c:574
>msgid ""
>"This file contains 3 fonts: 8x8, 8x14 and 8x16. Please indicate\n"
>"using an option -8 or -14 or -16 which one you want loaded.\n"
>msgstr ""
>"Den här filen innehåller 3 fonter: 8x8, 8x14 och 8x16. Välj vilken\n"
>"du vill ladda med någon av flaggorna -8, -14 och -16.\n"
>
Troligtvis bör det vara ett eller istället för och i "...-8, -14 och -16.\n"

Så, det var så långt jag hann.

VH
  Fredrik Wendt

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.