Re: eears

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-22 16:50:02

Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/eears.c:1221
> > #, c-format
> > msgid "Do you really want to end editing %s?"
> > msgstr "Vill du verkligen avsluta redigering av %s?"
> 
> Kanske "... verkligen sluta redigera %s?" är enklare?

Det är bättre ja. Tackar.


> > #: plugins/view_creator/view_creator.c:98
> > msgid "Single Channel Color"
> > msgstr "Enkelkanalfärg"
> >
> > #: plugins/view_creator/view_creator.c:99
> > msgid "Here you can customize the default color for single-channel samples"
> > msgstr "Här kan du anpassa standardfärgen för enkelkanalsprover"
> 
> Hmm, säger man inte "enkanals-" istället för "enkelkanals-"?  Eller
> blandar jag ihop saker?  Jag är inte så hemma på det här heller.

Det är nog rätt som du säger. Jag ändrar. Tackelitack.


> > #: plugins/mad_recorder/dialog_callbacks.c:131 plugins/mad_recorder/dialog_interface.c:258
> > msgid "Master"
> > msgstr "Huvud"
> 
> Vet du vad för slags "master" det handlar om?

Nej. Men det ska kanske inte översättas. I ljudredigeringssammanhang
säger man väl "master" på svenska också. Jag ändrar till "master".

Du ska ha tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/eears.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.