Re: opcodes-2.11

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-22 16:52:55

Göran Uddeborg wrote:
> Jag funderar på det där med justerad som översättning av "aligned".
> Jag undrar om man förstår det.  Inte för att jag har något bättre
> förslag.

Inte jag heller. Kan någon komma på en bra översättning av "aligned" i
detta sammanhang?


> > #: v850-dis.c:221
> > #, c-format
> > msgid "unknown operand shift: %x\n"
> > msgstr "okänt operatorskifte: %x\n"
> 
> Operand, inte operator.

Okej. Ändrar överallt. Tack.
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/opcodes-2.11.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.