eears

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-22 16:14:44

Christian Rose writes:
> #: src/eears.c:1221
> #, c-format
> msgid "Do you really want to end editing %s?"
> msgstr "Vill du verkligen avsluta redigering av %s?"

Kanske "... verkligen sluta redigera %s?" är enklare?

> #: plugins/view_creator/view_creator.c:98
> msgid "Single Channel Color"
> msgstr "Enkelkanalfärg"
> 
> #: plugins/view_creator/view_creator.c:99
> msgid "Here you can customize the default color for single-channel samples"
> msgstr "Här kan du anpassa standardfärgen för enkelkanalsprover"

Hmm, säger man inte "enkanals-" istället för "enkelkanals-"?  Eller
blandar jag ihop saker?  Jag är inte så hemma på det här heller.

> #: plugins/mad_recorder/dialog_callbacks.c:131 plugins/mad_recorder/dialog_interface.c:258
> msgid "Master"
> msgstr "Huvud"

Vet du vad för slags "master" det handlar om?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.