Re: util-linux-2.11k

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-21 16:36:02

Christian Rose writes:
> > > "For many more details, say  man 8 mount .\n"
> > > "Se  man 8 mount  för många fler detaljer.\n"
> > 
> > "Säg  man 8 mount  för ..." står det om man skall vara noga.
> 
> Nu är det buggrapporterat. Tack!

Tyckte du att det var en bugg i orginalet?  Jag tycker det är ok att "säga"
kommandon, även om man egentligen "skriver" dem.

Om man skall använda "se" bör man ju egentligen referera till
manualsidan, "se mount(8) ...".  Istället för till kommandot man skall
skriva för att se manualsidan som det var här.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.