Re: util-linux-2.11k

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-21 04:27:38

Göran Uddeborg wrote:
> > #: disk-utils/blockdev.c:54
> > msgid "get read-only"
> > msgstr "få skrivskyddad"
> 
> "Få" känns lite diffust för mig. Hellre avläs/läs av/hämta/något
> sådant.
> 
> Gäller alla blockdevs get-kommandon.

"hämta" får det bli, för det verkar ju vara det det handlar om. Man
hämtar värdet på inställningen. Tack!


> > #: disk-utils/fdformat.c:75
> > msgid "Read: "
> > msgstr "Läst: "
> 
> Det är nog imperfekt. Det kan se ut så här:
> 
>   uebn### fdformat /dev/fd0H1440
>   Double-sided, 80 tracks, 18 sec/track. Total capacity 1440 kB.
>   Formatting ... done
>   Verifying ... Read: : In/ut-fel
>   Problem reading cylinder 0, expected 18432, read -1

Okej! Ändrar till "Läste: ".


> > #: disk-utils/fsck.minix.c:772 disk-utils/fsck.minix.c:806
> > msgid "Correct"
> > msgstr "Åtgärda"
> 
> En närmare översättning vore "korrigera" eller "rätta".

"Korrigera" får det bli. Tack.


> > #: disk-utils/mkfs.bfs.c:176
> > #, c-format
> > msgid "cannot open %s"
> > msgstr "Kan inte öppna %s"
> >
> > #: disk-utils/mkfs.bfs.c:187
> > #, c-format
> > msgid "cannot get size of %s"
> > msgstr "Kan inte få storleken på %s"
> 
> Här har du bytt till versal begynnelsebokstav? Och ett "få" till.

gemeniserar och korrigerar "hämta". tack.


> > #: disk-utils/mkfs.bfs.c:233
> > #, c-format
> > msgid "Inodes: %d (in 1 block)\n"
> > msgstr "Inoder: %d ( i 1 block)\n"
> 
> Det där mellanrummet efter vänsterparentesen, skall det vara där?

Nej, det släpade katten in. Jag får lära henne att det inte ska vara
blanksteg efter parentes. Tack!


> > #: disk-utils/mkfs.c:76
> > msgid "Usage: mkfs [-V] [-t fstype] [fs-options] device [size]\n"
> > msgstr "Användning: mkfs: [-V] [-t fstyp] [fs-alternativ] enhet [storlek]\n"
> 
> Det skall inte vara kolon efter "mkfs".

Dumma katt!


> > #: disk-utils/setfdprm.c:100
> > #, c-format
> > msgid "usage: %s [ -p ] dev name\n"
> > msgstr "användning: %s [ -p ] enhet namn\n"
> >
> > #: disk-utils/setfdprm.c:101
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "    %s [ -p ] dev size sect heads tracks stretch gap rate spec1 fmt_gap\n"
> > msgstr ""
> > "    %s [ -p ] enhet storlek sektorer huvuden spår utsträckning\n"
> > "    mellanrum hastighet spec1 formatavstånd\n"
> >
> > #: disk-utils/setfdprm.c:104
> > #, c-format
> > msgid "    %s [ -c | -y | -n | -d ] dev\n"
> > msgstr "    %s [ -c | -y | -n | -d ] enhet\n"
> >
> > #: disk-utils/setfdprm.c:106
> > #, c-format
> > msgid "    %s [ -c | -y | -n ] dev\n"
> > msgstr "    %s [ -c | -y | -n ] enhet\n"
> 
> De här meddelandena hör ihop. De senare skall linjera upp med %s i
> det första. Och det blir nog konstigt när du skriver ett på två
> rader. Det ser ut så här:
> 
>   uebn> setfdprm
>   usage: setfdprm [ -p ] dev name
>      setfdprm [ -p ] dev size sect heads tracks stretch gap rate spec1 fmt_gap
>      setfdprm [ -c | -y | -n ] dev

Örk... jag kan omöjligt trycka ihop det därpå en rad, men jag ska
anpassa dem så att de är justerade i vänsterkant. Tack!


> > #: fdisk/cfdisk.c:1579
> > msgid "Cannot get disk size"
> > msgstr "Kan inte få diskstorlek"
> 
> Ett "få" till som jag inte riktigt gillar.

Ändrat till "hämta".


> > #: fdisk/cfdisk.c:1915
> > msgid "  None  "
> > msgstr "  Ingen  "
> >
> > # Primär/Logisk antar jag
> > #: fdisk/cfdisk.c:1917
> > msgid "  Pri/Log"
> > msgstr "  Pri/Log"
> >
> > #: fdisk/cfdisk.c:1919
> > msgid "  Primary"
> > msgstr "  Primär"
> >
> > #: fdisk/cfdisk.c:1921
> > msgid "  Logical"
> > msgstr "  Logisk"
> 
> Du har ändrat storleken på de här strängarna. Fungerar det?
> Speciellt den första, som blivit längre?

Det kanske inte fungerar. Jag ändrar. Tack!


> > #: fdisk/cfdisk.c:2090
> > msgid "     ---Starting---   ----Ending----  Start Number of\n"
> > msgstr "     ----Startar----   ----Slutar----  Startnummer\n"
> >
> > #: fdisk/cfdisk.c:2091
> > msgid " # Flags Head Sect Cyl  ID Head Sect Cyl  Sector Sectors\n"
> > msgstr " # Flggr Hvd Sekt Cyl  ID Hvd Sekt Cyl  Sektor Sektorer\n"
> >
> > #: fdisk/cfdisk.c:2092
> > msgid "-- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---------\n"
> > msgstr "-- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---------\n"
> 
> Du har missförstått denna en aning. så här kan det se ut:
> 
>       ---Starting---   ----Ending----  Start Number of
>   # Flags Head Sect Cyl  ID Head Sect Cyl  Sector Sectors
>   -- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---------
>   1 0x00  1  1  0 0x82  66  62  63    62  265794
>   2 0x00  0  1  64 0x83  66  62 1019  265856  3971224
>   3 0x00  0  0  0 0x00  0  0  0    0     0
>   4 0x00  0  0  0 0x00  0  0  0    0     0
> 
> 1. "Start Number of" hör alltså inte ihop. Istället står det
>  "Startsektor" och "Antal sektorer".
> 2. De har varit noga med att "---Starting---" skall precis täcka de
>  kolumner de avser. Det är nog olyckligt att du förlänger den ett
>  streck då. Däremot är det inte hela världen om det inte är lika
>  många streck på båda sidor om ordet.
> 3. Det passar nog bättre med "Start" än "Startar". "Starthuvud",
>  "Startsektor" och "startcylinder alltså. Motsvarande för "Slut"
>  naturligtvis.

Har genomfört alla ändringar, och även buggrapporterat.


> > #: fdisk/cfdisk.c:2189
> > msgid "       `no'"
> > msgstr "       eller \"nej\""
> 
> Indenterat ett steg för mycket.

Minsann. Tack!


> > #: fdisk/cfdisk.c:2229
> > msgid "Done with changing geometry"
> > msgstr "Färdig"
> 
> Varför så mycket kortare?

För att jag hade tankarna någon annanstans. Eller så var det katten. ;-)

Tack!


> > #: fdisk/cfdisk.c:2433
> > #, c-format
> > msgid "Unk(%02X)"
> > msgstr "Okänd(%02X)"
> 
> Om det skall stå i en av kolumnerna i cfdisks tabeller, har du då
> kollat om det får plats med din längre version?

Nej... och jag vet inte hur jag ska kontrollera det, eller hur jag
annars skulle förkorta "okänd" så att det bara blir tre bokstäver och
fortfarande begripligt. Så jag vet inte riktigt vad jag kan göra.


> > # Jag antar att detta är Antalet Cylindrar
> > #: fdisk/cfdisk.c:2436 fdisk/cfdisk.c:2439
> > msgid ", NC"
> > msgstr ", AC"
> >
> > #: fdisk/cfdisk.c:2444 fdisk/cfdisk.c:2447
> > msgid "NC"
> > msgstr "AC"
> 
> Det betyder nog inte antal cylindrar. Det står i flaggfältet, efter
> en eventuell bootflagga:
> 
>       if (p_info[i].first_sector == 0 || IS_LOGICAL(p_info[i].num)) {
>         if (p_info[i].offset != sectors)
>           addstr(_(", NC"));
>       } else {
>         if (p_info[i].offset != 0)
>           addstr(_(", NC"));
>       }
> 
> Men jag kan inte säga att jag förstår vad det betyder.

Inte jag heller. Någon som kan skänka lite insikt? Tillsvidare ändrar
jag tillbaka till "NC".


> > #: fdisk/fdisk.c:337 fdisk/fdisk.c:381
> > msgid "  x  extra functionality (experts only)"
> > msgstr "  x  extra funktionalitet (endast avancerade användare)"
> 
> Du har översatt med "endast experter" annars. Inte så allvarligt att
> det är olika kanske, men inte någon större mening heller.

"Endast experter" får det bli. Tack för skarpsyntheten!


> > #: fdisk/fdisk.c:389
> > msgid "  a  change number of alternate cylinders"
> > msgstr "  a  ändra antalet alternerande cylindrar"
> 
> "Alternativa" tror jag. Jag förmodar att det är cylindrar att ta
> block ifrån när man behöver byta ut trasiga block. Men jag vet inte
> säkert.

Hmm, någon som kan bekräfta? Tillsvidare låter jag det vara
"alternerande".


> > #: fdisk/fdisk.c:1577
> > msgid "Nr AF Hd Sec Cyl Hd Sec Cyl  Start   Size ID\n"
> > msgstr "Nr AF Hd Sek Cyl Hd Sek Cyl  Början  Storl ID\n"
> 
> "ID" hamnade ett tecken för långt bort.

Minsann. "Strl" får det bli.


> > #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:334
> > #, c-format
> > msgid "cylinderskew: %d\n"
> > msgstr "vylinderskevhet: %d\n"
> 
> "Vylinder"? :-)

Det här hade jag redan fixat, men tack ändå.


> > #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:349
> > msgid "#    start    end   size   fstype  [fsize bsize  cpg]\n"
> > msgstr "#    början   slut   storlek fstyp  [fstorl bstorl cpg]\n"
> 
> Jag har ingen BSD-etikettsdisk, så jag kan inte kolla, men jag
> misstänker att det vore en fördelom bstorl börjar i samma kolumn som
> bsize.

"strl" blir det. Tack!


> > #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:521
> > #, c-format
> > msgid "Bootstrap: %sboot -> boot%s (%s): "
> > msgstr "Bootsrap: %sboot -> boot%s (%s): "
>        ^t

Hade redan fixat det, men tack ändå.


> > #: fdisk/fdisksgilabel.c:219
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "----- partitions -----\n"
> > "Pt# %*s Info   Start    End  Sectors Id System\n"
> > msgstr ""
> > "----- partitioner -----\n"
> > "Ptnr %*s Info   Början   Slut Sektorer Id System\n"
> 
> Ditt Ptnr förskuter det följande %*s ett steg. Men du kanske kan
> utelämna "nr" helt istället?

Det kanske man kan. Jag testar att göra det.


> > #: fdisk/fdisksgilabel.c:322
> > msgid ""
> > "\n"
> > "\tBe aware, that the bootfile is not checked for existence.\n"
> > "\tSGI's default is \"/unix\" and for backup \"/unix.save\".\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "\tObservera att det inte kontrolleras om startfilen finns.\n"
> > "\tSGI:s standardalternativ är \"unix\" och \"unix.save\"\n"
> > "\tför säkerhetskopior.\n"
> 
> /unix och /unix.save. (Du har ju just sagt att det måste vara
> absoluta sökvägar! :-)

Haha. Vilken miss. Tack!


> > "det för att hämta självständiga verktyg som sash ocg fx från\n"
> 
> "ocg"!

Fixat. Tackar.


> > #: fdisk/fdisksunlabel.c:326
> > msgid "Alternate cylinders"
> > msgstr "Alternera cylindrar"
> 
> "Alternativa" väl?

Okej, jag ändrade till "alternativa" överallt.


> > #: fdisk/fdisksunlabel.c:358
> > msgid "3,5\" floppy"
> > msgstr "3,5\"-diskett"
> 
> Hellre "3,5-tumdiskett" tycker jag. (88mm-diskett vore väl lite
> vågat. :-)

Hihi. Jag har ändrat.


> > #: fdisk/fdisksunlabel.c:700
> > msgid "Number of alternate cylinders"
> > msgstr "Antal alternerande cylindrar"
> 
> Alternativa.

Jaja.


> > #: fdisk/i386_sys_types.c:49
> > msgid "GNU HURD or SysV"
> > msgstr "GNU HURD eller SysV"
> 
> Du får inte förlänga de här så mycket. Här blir det inte bra t.ex.:
> 
>                Disk Drive: /dev/hda
>               Size: 524869632 bytes
>        Heads: 16  Sectors per Track: 63  Cylinders: 1017
> 
>   Name    Flags   Part Type FS Type     [Label]    Size (MB)
> ------------------------------------------------------------------------------
>   hda1          Primary  FAT16      [NO NAME  ]   105,29
>   hda2    Boot    Primary  GNU HURD or SysV          419,59

"GNU HURD / SysV" blir det.


> > #: fdisk/sfdisk.c:1229
> > msgid ""
> > "Warning: usually one can boot from primary partitions only\n"
> > "LILO disregards the `bootable' flag.\n"
> > msgstr ""
> > "Varning: normalt kan man endast starta från primära partitioner\n"
> > "LILO ignorerar flaggan startbarhetsflaggan.\n"
> 
> Många flaggor där på slutet.

Värre än utanför FN-högkvarteret... Tack.


> > #: fdisk/sfdisk.c:1289
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Warning: shifted start of the extd partition from %ld to %ld\n"
> > "(For listing purposes only. Do not change its contents.)\n"
> > msgstr ""
> > "Varning: ändrade början på extd-partitionen från %ld till %ld\n"
> > "(Endast för lyssningsändamål. Ändra inte dess innehåll).\n"
> 
> Listning, inte lyssning.

Uj, pinsamt! Tack!


> > #: fdisk/sfdisk.c:2215
> > msgid "  -i [or --increment]: number cylinders etc. from 1 instead of from 0"
> > msgstr ""
> > "  -i [eller --increment]: antal cylindrar osv från 1 istället för från 0"
> 
> "Number" torde betyda "numrera" här.

Ja, jag ändrar.


> > #: hwclock/hwclock.c:427
> > #, c-format
> > msgid "Time read from Hardware Clock: %4d/%.2d/%.2d %02d:%02d:%02d\n"
> > msgstr "Tid som lästs från hårdvaruklockan: %4d/%.2d/%.2d %02d.%02d.%02d\n"
> 
> Bindestreck istället för snedstreck i datumet? (Det verkar faktiskt
> som om månad och dag kommer i rätt ordning här:

Ändrade på alla tre ställen. Tack!


>  Time read from Hardware Clock: 2001/10/19 21:39:12
> 
> > #: hwclock/hwclock.c:589
> > msgid ""
> > "The value of the --date option is not a valid date.\n"
> > "In particular, it contains quotation marks.\n"
> > msgstr ""
> > "Värdet i --date-flaggan är ogiltigt.\n"
> > "I synnerhet som det innehåller frågetecken.\n"
> 
> Inte frågetecken, men väl citationstecken.

Ändrat.


> > #: login-utils/agetty.c:547
> > msgid "too many alternate speeds"
> > msgstr "för många alternerande hastigheter"
> 
> "Alternativa" även här.

Ändrade även här.


> > #: login-utils/ttymsg.c:85
> > msgid "excessively long line arg"
> > msgstr "onödigt långt radargument"
> 
> "Line" här är nog "linje", typ ttyS0.

Oj! Tack.


> > #: misc-utils/setterm.c:781
> > msgid " [ -tabs [ tab1 tab2 tab3 ... ] ]   (tabn = 1-160)\n"
> > msgstr " [ -tabs [ flik1 flik2 flik3 ... ] ]   (fliknummer = 1-160)\n"
> >
> > #: misc-utils/setterm.c:782
> > msgid " [ -clrtabs [ tab1 tab2 tab3 ... ] ]  (tabn = 1-160)\n"
> > msgstr " [ -clrtabs [ flik1 flik2 flik3 ... ] ]  (fliknummer = 1-160)\n"
> 
> Nu har du översatt för många grafiska tillämpningar! Här handlar det
> om tabulatorer!

Haha, det stämmer nog. Ändrade till "tabb".


> > #: misc-utils/setterm.c:1162
> > #, c-format
> > msgid "couldn't read %s, and cannot ioctl dump\n"
> > msgstr "kunde inte skriva %s, och kan inte dumpa ioctl\n"
> 
> kunde inte LÄSA

Minsann. Tack.


> > #: mount/fstab.c:435
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Cannot create link %s\n"
> > "Perhaps there is a stale lock file?\n"
> > msgstr ""
> > "Kan inte skapa länken %s\n"
> > "Det finns kanske en överbliven låsfil?\n"
> 
> Kanske "kvarglömd" är tydligare än "överbliven"?

Bra förslag. Har ändrat.


> > #: mount/lomount.c:442
> > msgid "No loop support was available at compile time. Please recompile.\n"
> > msgstr ""
> > "Inget stöd för loop fanns tillfängligt vid kompileringen. Du bör kompilera "
> > "om.\n"
> 
> tillGängligt

Oj. Tack!


> > "For many more details, say man 8 mount .\n"
> > "Se man 8 mount för många fler detaljer.\n"
> 
> "Säg man 8 mount för ..." står det om man skall vara noga.

Nu är det buggrapporterat. Tack!


> > #: sys-utils/cytune.c:425
> > #, c-format
> > msgid "fifo: %lu thresh, %lu tmout, "
> > msgstr "fifo: %lu trådar, %lu time-out, "
> 
> Det torde vara tröskel, inte trådar.

Det har du helt rätt i! Tackar.


> > #: sys-utils/cytune.c:431
> > #, c-format
> > msgid "  %f int/sec; %f rec, %f send (char/sec)\n"
> > msgstr "  %f heltal/s; %f mott., %f skickat (tecken/s)\n"
> >
> > #: sys-utils/cytune.c:436
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "%s: %lu ints, %lu chars; fifo: %lu thresh, %lu tmout, %lu max, %lu now\n"
> > msgstr ""
> > "%s: %lu heltal, %lu tecken; fifo: %lu tröskel, %lu time-out, %lu max, %lu nu\n"
> >
> > #: sys-utils/cytune.c:441
> > #, c-format
> > msgid "  %f int/sec; %f rec (char/sec)\n"
> > msgstr "  %f heltal/sek; %f mott. (tecken/s)\n"
> 
> Avbrott, inte heltal, i de här fallen.

Oj, vilken miss! Man får tacka för påpekandet.


> > # pr (_("...Skipping "));
> > #  pr (nskip > 0 ? _("to file ") : _("back to file "));
> > #
> > # Detta är trasigt - This is broken
> > # -
> > # Dela aldrig upp en mening såhär, använd två meddelanden istället
> > # -
> > # Never split a sentence like this, use two full messages instead
> > #
> > #: text-utils/more.c:1683
> > msgid "...Skipping "
> > msgstr "...Hoppar över "
> >
> > #: text-utils/more.c:1684
> > msgid "to file "
> > msgstr "till fil "
> >
> > #: text-utils/more.c:1684
> > msgid "back to file "
> > msgstr "tillbaka till fil "
> 
> Ja, det är trasigt, men du kan få till det bättre för just svenska med
> meddelandena
> 
> "...Hoppar "
> "över till fil "
> "tillbaka till fil "

Det har du rätt i. Jag har förresten fått svar nu om att de har fixat
alla de problem jag har rapporterat, vilket ju är trevligt.

Även du ska ha en långtradare med tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/util-linux-2.11k.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.