Re: util-linux-2.11k

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-21 17:07:03

Göran Uddeborg wrote:
> > > > "For many more details, say  man 8 mount .\n"
> > > > "Se  man 8 mount  för många fler detaljer.\n"
> > >
> > > "Säg  man 8 mount  för ..." står det om man skall vara noga.
> >
> > Nu är det buggrapporterat. Tack!
> 
> Tyckte du att det var en bugg i orginalet?  Jag tycker det är ok att "säga"
> kommandon, även om man egentligen "skriver" dem.

Ja, jag tyckte det var en bugg. Jag tycker att det borde vara "type"
här. Jag pratar aldrig med mina datorer...


> Om man skall använda "se" bör man ju egentligen referera till
> manualsidan, "se mount(8) ...".  Istället för till kommandot man skall
> skriva för att se manualsidan som det var här.

Jo, men man skriver det, man pratar inte med datorn.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.