Re: util-linux-2.11k [del 4 av 4]

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-20 22:45:04

peter karlsson wrote:
> > #: misc-utils/setterm.c:1133
> > #, c-format
> > msgid "Error reading %s\n"
> > msgstr "Fel vid läsande av %s\n"
> 
> "Läsning".

Tack. Har ändrat till "läsning" på alla liknande ställen.


> > #: misc-utils/setterm.c:1148
> > msgid "Error writing screendump\n"
> > msgstr "Fel vid skrivande av skärmdump\n"
> 
> "Skrivning" (och övriga).

Okej. Har ändrat överallt.


> > #: mount/lomount.c:184
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "mount: Could not find any loop device, and, according to %s,\n"
> > "    this kernel does not know about the loop device.\n"
> > "    (If so, then recompile or `insmod loop.o'.)"
> > msgstr ""
> > "mount: Kunde inte hitta någon loopenhet, och enligt %s\n"
> > "    vet denna kärna inte om loopenheten.\n"
> > "    (Om det är så bör du kompilera om eller \"insmod loop.o\")."
> 
> Hmmmm. Vi kanske borde försöka hitta någon vettig översättning av "loop
> device"? Inte för att jag kan komma på någon, men det borde gå att hitta
> något bättre än "loopenhet".

Jag har ändrat till "slingenhet" enligt tidigare kommentarer om "loop".


> > #: mount/mount.c:472
> > #, c-format
> > msgid "%s looks like swapspace - not mounted"
> > msgstr "%s ser ut som växlingsutrymme - inte monterat"
> 
> Jag vill nog ha passivomskrivning här "- monteras inte".

Och du skall få.


> > #: mount/mount.c:850
> > msgid ""
> > "mount: I could not determine the filesystem type, and none was specified"
> > msgstr "mount: Jag kunde inte avgöra filsystemstypen, och ingen var angiven"
> 
> "...och ingen angavs".

Ja, det är bättre. Tack.


> > #: mount/mount.c:998
> > #, c-format
> > msgid "mount: cannot mount %s%s read-only"
> > msgstr "mount: kan inte montera %s%s endast för läsning"
> 
> Att skriva "skrivskyddat" är nog enklare. Eller vill du explicit skilja på
> "read-only" och "write-protected"?

Ja. Ta en titt på detta meddelande:

#: mount/mount.c:1018
#, c-format
msgid "mount: %s%s is write-protected, mounting read-only"

Det blir lite knepigt tycker jag om man inte skiljer på
"write-protected" och "read-only". Jag tror inte jag ändrar (om ingen
kommer med förslag).


> > #: mount/nfsmount.c:245
> > msgid "mount: warning: multiple hostnames not supported\n"
> > msgstr "mount: varning: flera värdnamn stöds inte\n"
> 
> Jag skulle vilja förtydliga det med "flera samtidiga", annars blir det lite
> svårt att förstå vad som menas.

Bra synpunkt. Jag ändrar! Tack.


> > #: mount/nfsmount.c:759
> > msgid "nfs connect"
> > msgstr "nfs-anslut "
> 
> Var kom mellanslaget från?

Andromeda. Nej, det fanns väl ingen anledning till att det fanns där
(utom slarv då förstås).


> > #: sys-utils/ipcs.c:523
> > msgid "------ Message Queues Send/Recv/Change Times --------\n"
> > msgstr ""
> > "------ Tider för skickande/mottagande/ändringar av meddelandeköer --------\n"
> 
> "Meddelandeköernas sändnings-/mottagnings-/ändringstider" kanske?

Heh. Jag ändrar.


> > #: sys-utils/ipcs.c:645
> > #, c-format
> > msgid "send_time=%-26.24s\n"
> > msgstr "skickandetid=%-26.24s\n"
> 
> "Sändningstid"?

Japp. Tack!


> > #: text-utils/parse.c:406
> > msgid "hexdump: byte count with multiple conversion characters.\n"
> > msgstr "hexdumo: byteantal med flera konverteringstecken.\n"
>         ^
> Ska nog vara ett p där, va?

Det låter troligt. :-)
Klassiskt fel av "för stora fingrar". Tack!


> > #: text-utils/parse.c:490
> > #, c-format
> > msgid "hexdump: bad byte count for conversion character %s.\n"
> > msgstr "hexdump: felaktigt bytantal för konverteringstecken %s.\n"
>                 ^
> Och ett e före a:et.

Du ska ha en hel 24-meters långradare med tack för din granskning! Ny
fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/util-linux-2.11k.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.