Re: gconf-editor

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-16 22:44:40

Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/gconf-ui.cpp:681
> > msgid "false"
> > msgstr "falskt"
> >
> > #: src/gconf-ui.cpp:686
> > msgid "true"
> > msgstr "sant"
> 
> Har du kollat om det är rätt form?  Att det inte skall vara "falsk"
> och "sann", alltså?

Det är svårt att säga. Det här är ett slags "registereditor" och det
finns många olika nyckelvärden som kan anta de booleska värdena sant och
falskt, men om man tänker på det som ett "värde" blir det ju rätt som
det är. Jag är alltså inte säker på att jag behöver ändra.

Tack för kommentaren och att du tittade på filen.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.