Re: gconf-editor

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-17 22:39:20

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > Har du kollat om det är rätt form?  Att det inte skall vara "falsk"
> > och "sann", alltså?
> 
> Det är svårt att säga. Det här är ett slags "registereditor" och det
> finns många olika nyckelvärden som kan anta de booleska värdena sant och
> falskt, men om man tänker på det som ett "värde" blir det ju rätt som
> det är. Jag är alltså inte säker på att jag behöver ändra.

Nej, det behöver du nog inte ändra då.  Man säger nog oftast
sant/falskt när det är obestämt eller abstrakt vad det handlar om.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.