gconf-editor

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-16 20:39:53

Christian Rose writes:
> #: src/gconf-ui.cpp:681
> msgid "false"
> msgstr "falskt"
> 
> #: src/gconf-ui.cpp:686
> msgid "true"
> msgstr "sant"

Har du kollat om det är rätt form?  Att det inte skall vara "falsk"
och "sann", alltså?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.