Re: gcolorsel2

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-16 22:32:59

Göran Uddeborg wrote:
> > #. Frame 2
> > #: gcolorsel/c-info.c:175
> > msgid "Loaded palettes"
> > msgstr "Läste in paletter"
> 
> SKULLE kunna betyda "Inlästa paletter" också.

Och det är nog precis vad det gör här. Tack!


> > #: gcolorsel/c-menus.c:128
> > msgid "Close the current view"
> > msgstr "Stäng den aktuella vyen"
> 
> Jag tycker det heter "vyn" i bestämd form.  SAOL håller med mig.

Det är klart att det heter "vyn". Tack!


> > #: gcolorsel/c-shortcuts.c:389
> > #, c-format
> > msgid "Sorry, but I don't known what to do with : %s"
> > msgstr "Tyvärr, men jag vet inte vad jag ska göra: %s"
> 
> "... göra med: %s" kanske?

Ja, det blir bättre. Du ska ha många tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gcolorsel2.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.