Re: gconf

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-07 23:26:34

Göran Uddeborg wrote:
> >  #: gconf/gconf-internals.c:2462
> >  #, c-format
> > N msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
> > N msgstr "IOR-filen \"%s\" öppnades inte utan problem, ingen gconfd hittades: %s"
> 
> Här finns en viss betydelseskillnad. Det engelska kan betyda, och
> betyder förmodligen, att filen inte öppnades alls. Det svenska kan
> man nog däremot inte läsa så.

Ändrar till "kunde inte öppnas korrekt", om det blir bättre.


> >  #: gconf/gconfd.c:349
> >  msgid ""
> > N "No writable config sources successfully resolved, may not be able to save "
> >  "some configuration changes"
> >  msgstr ""
> > N "Inga skrivbara konfigurationskällor slogs upp utan problem, kommer kanske "
> > N "inte att kunna spara vissa konfigurationsändringar"
> 
> Motsvarande.

Gjorde motsvarande ändring här.


> >  #: gconf/gconf-internals.c:3810
> >  #, c-format
> > N msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
> > N msgstr "Misslyckades med att omdirigera utdata från barnprocess (%s)"
> 
> "... output or input ..." står det.

Oj. Tack!


> >  #: gconf/gconfd.c:375
> >  #, c-format
> > G msgid "Received signal %d, shutting down."
> > G msgstr "Mottog signal %d, stänger ner."
> > N msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
> > N msgstr "Mottog signal %d, lämnar en core-fil. Rapportera ett fel i GConf."
> >
> >  #: gconf/gconfd.c:391
> >  #, c-format
> > G msgid "Received signal %d, ignoring"
> > G msgstr "Mottog signal %d, ignorerar"
> > N msgid ""
> > N "Received signal %d, shutting down abnormally. Please file a GConf bug report."
> > N msgstr "Mottog signal %d, stänger ner onormalt. Skicka in en GConf-felrapport."
> 
> I det här fallet skulle jag kunna tänka mig att göra någon slags
> översättning av "please". Kanske "Skicka gärna in ..."

Jo, det blir trevligare. Tack.


> >  #: gconf/gconfd.c:603
> >  #, c-format
> > N msgid "Failed to write byte to pipe fd %d so client program may hang: %s"
> >  msgstr ""
> > N "Misslyckades med att skriva byte till rör-fh %d, så programmet kan hänga: %s"
> 
> fh?

filhandtag? Antog att det var "file descriptor" som avsågs i originalet,
och gjorde motsvarande förkortning.


> >  #: gconf/gconftool.c:394
> >  msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
> > N msgstr "Kan inte sätta/nollställa samtidigt\n"
> 
> "Kan inte HÄMTA OCH sätta/nollställa ..."

Oj! Tack!


> >  #: gconf/gconftool.c:401
> >  msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
> > N msgstr "Kan inte sätta/nollställa samtidigt\n"
> 
> D:o

Fixade här också.


> >  #: gconf/gconftool.c:469
> >  msgid "--dir-exists option must be used by itself.\n"
> > N msgstr "Flaggan --dir-exists måste användas för sig själv.\n"
> >
> >  #: gconf/gconftool.c:479
> >  msgid "--install-schema-file must be used by itself.\n"
> > N msgstr "--install-schema-file måste användas för sig själv.\n"
> >
> >  #: gconf/gconftool.c:490
> >  msgid "--makefile-install-rule must be used by itself.\n"
> > N msgstr "--makefile-install-rule måste användas för sig själv.\n"
> >
> >  #: gconf/gconftool.c:501
> >  msgid "--break-key must be used by itself.\n"
> > N msgstr "--break-key måste användas för sig själv.\n"
> >
> >  #: gconf/gconftool.c:512
> >  msgid "--break-directory must be used by itself.\n"
> > N msgstr "--break-directory måste användas för sig själv.\n"
> 
> I första fallet inleder du med "Flaggan", men inte i de andra. Lite
> inkonsekvent kanske?

Ja, jag tar bort "flaggan" eftersom det inte finns i originalet. Tack!

Du ska ha många tack för din granskning. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gconf.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.