Re: gconf

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-08 13:37:12

Christian Rose writes:
> > >   #: gconf/gconfd.c:603
> > >   #, c-format
> > > N msgid "Failed to write byte to pipe fd %d so client program may hang: %s"
> > >   msgstr ""
> > > N "Misslyckades med att skriva byte till rör-fh %d, så programmet kan hänga: %s"
> > 
> > fh?
> 
> filhandtag? Antog att det var "file descriptor" som avsågs i originalet,
> och gjorde motsvarande förkortning.

Ok.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.