drgenius2

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-07 22:07:06

Christian Rose writes:
> #: drgenius_menus.c:550
> msgid "GEL Buffer"
> msgstr "GEL-buffert"

Har du någon aning om vad det är?

> #: drgenius_menus.c:750
> msgid "Frédéric Toussaint: graphic art"
> msgstr "Frédéric Toussaint: grafik"

Det där fungerar väl inte?  Man kan väl inte slå upp strängar med
annat än ren ASCII har jag hört.  (Ett fel i orginalet alltså, inte i
översättningen.)

> #: drgeo/drgeo_arcCircle.cc:368 drgeo/drgeo_circle.cc:344
> #: drgeo/drgeo_halfLine.cc:259 drgeo/drgeo_line.cc:311
> #: drgeo/drgeo_point.cc:400 drgeo/drgeo_segment.cc:261
> #: drgeo/drgeo_vector.cc:282
> #, c-format
> msgid "Vector of translation %s"
> msgstr "Översättningsvektor %s"

Det är inte en mer matematisk betydelse av "translation", som
"förflyttning", man är ute efter?

> #: drgeo/drgeo_circle.cc:341
> #, c-format
> msgid "Translate circle:: %s"
> msgstr "Översätt cirkel:: %s"

Eller kanske "flytta"?  (Varför är det förresten dubbla kolon i flera
meddelanden?)

> #: drgeo/drgeo_circle.cc:342
> #, c-format
> msgid "Translated circle %s"
> msgstr "Översatt cirkel %s"

Motsvarande.  Det finns fler, men jag tar inte med allihop.  Du hittar
dem lätt med en sökning.

> #: drgeo/drgeo_line.cc:334
> #, c-format
> msgid "Line defined by a point and its slope:: %s"
> msgstr "Linje definierad av en punkt och dess lutning:: %s"

"... sin lutning ..." skulle nog jag skrivit.

> #: drgeo/drgeo_line.cc:350
> #, c-format
> msgid "Perpendicular line:: %s"
> msgstr "Lodrät linje:: %s"

Nej, men "vinkelrät".

> #: drgeo/drgeo_menu.cc:200
> msgid "_Distance & length"
> msgstr "_Distans och längd"

Man säger nog oftare "avstånd" på svenska.

> #: drgeo/drgeo_menu.cc:201 drgeo/msgDrGeoGUI:92
> msgid "Distance between objects, curve length, or edit free value"
> msgstr "Distansen mellan objekt, kurvlängder, eller redigera fritt värde"

Motsvarande.

> #: drgeo/msgDrGeoGUI:10
> msgid ""
> "To build a macro construction,\n"
> "\n"
> "1. First select the input parameters,\n"
> "2. Next select the output parameters,\n"
> "3. Last chose a name and a description."
> msgstr ""
> "För att bygga en makrokonstruktion\n"
> "gör du som följer:\n"
> "\n"
> "1. Välj först indataparametrarna.\n"
> "2. Välj sedan utdataparametrarna.\n"
> "3. Välj till sist ett namn och en beskrivning."

Varför det där tillägget "gör du som följer"?  Behövs det mer på
svenska tycker du?

> # Osäker
> #: drgeo/msgDrGeoGUI:105
> msgid "Calculatrice"
> msgstr "Kalkylatris"

Någon som har ett omfattande FRANSKT lexikon?  Författarna är väl
franska, och jag misstänker att de hämtat ordet därifrån.

> #: drgeo/msgDrGeoGUI:117 drgeo/msgDrGeoGUI:126 drgeo/msgDrGeoGUI:133
> msgid "Press this button to mask the object"
> msgstr "Tryck på denna knapp för att avmaskera objektet"

Vadå "av"?

> #: drgeo/msgDrGeoGUI:119
> msgid "window2"
> msgstr "window2"

Inte "fönster2"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.