gconf

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-07 20:27:56

Christian Rose writes:
>  #: gconf/gconf-internals.c:2462
>  #, c-format
> N msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
> N msgstr "IOR-filen \"%s\" öppnades inte utan problem, ingen gconfd hittades: %s"

Här finns en viss betydelseskillnad. Det engelska kan betyda, och
betyder förmodligen, att filen inte öppnades alls. Det svenska kan
man nog däremot inte läsa så.

>  #: gconf/gconfd.c:349
>  msgid ""
> N "No writable config sources successfully resolved, may not be able to save "
>  "some configuration changes"
>  msgstr ""
> N "Inga skrivbara konfigurationskällor slogs upp utan problem, kommer kanske "
> N "inte att kunna spara vissa konfigurationsändringar"

Motsvarande.

>  #: gconf/gconf-internals.c:3810
>  #, c-format
> N msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
> N msgstr "Misslyckades med att omdirigera utdata från barnprocess (%s)"

"... output or input ..." står det.

>  #: gconf/gconfd.c:375
>  #, c-format
> G msgid "Received signal %d, shutting down."
> G msgstr "Mottog signal %d, stänger ner."
> N msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
> N msgstr "Mottog signal %d, lämnar en core-fil. Rapportera ett fel i GConf."
>  
>  #: gconf/gconfd.c:391
>  #, c-format
> G msgid "Received signal %d, ignoring"
> G msgstr "Mottog signal %d, ignorerar"
> N msgid ""
> N "Received signal %d, shutting down abnormally. Please file a GConf bug report."
> N msgstr "Mottog signal %d, stänger ner onormalt. Skicka in en GConf-felrapport."

I det här fallet skulle jag kunna tänka mig att göra någon slags
översättning av "please". Kanske "Skicka gärna in ..."

>  #: gconf/gconfd.c:603
>  #, c-format
> N msgid "Failed to write byte to pipe fd %d so client program may hang: %s"
>  msgstr ""
> N "Misslyckades med att skriva byte till rör-fh %d, så programmet kan hänga: %s"

fh?

>  #: gconf/gconftool.c:394
>  msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
> N msgstr "Kan inte sätta/nollställa samtidigt\n"

"Kan inte HÄMTA OCH sätta/nollställa ..."

>  #: gconf/gconftool.c:401
>  msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
> N msgstr "Kan inte sätta/nollställa samtidigt\n"

D:o

>  #: gconf/gconftool.c:469
>  msgid "--dir-exists option must be used by itself.\n"
> N msgstr "Flaggan --dir-exists måste användas för sig själv.\n"
>  
>  #: gconf/gconftool.c:479
>  msgid "--install-schema-file must be used by itself.\n"
> N msgstr "--install-schema-file måste användas för sig själv.\n"
>  
>  #: gconf/gconftool.c:490
>  msgid "--makefile-install-rule must be used by itself.\n"
> N msgstr "--makefile-install-rule måste användas för sig själv.\n"
>  
>  #: gconf/gconftool.c:501
>  msgid "--break-key must be used by itself.\n"
> N msgstr "--break-key måste användas för sig själv.\n"
>  
>  #: gconf/gconftool.c:512
>  msgid "--break-directory must be used by itself.\n"
> N msgstr "--break-directory måste användas för sig själv.\n"

I första fallet inleder du med "Flaggan", men inte i de andra. Lite
inkonsekvent kanske?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.