Re: moleskine

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-14 18:50:24

Christian Rose wrote:
> Göran Uddeborg wrote:
> > > #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:20
> > > msgid "Automatically guess line numbers digits."
> > > msgstr "Gissa automatiskt radnummer."
> >
> > Vad menar de egentligen? Varför "line number digits"? Varför inte
> > bara "line number"? Det känns som de försöker säga något annat här.
> >
> > > #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:82
> > > msgid "Matched brace"
> > > msgstr "Jämnt antal klammerparenteser"
> >
> > Meddelandet är lite otydligt. Men det skulle kunna handla om att visa
> > vilken parentes som matchar (den aktuella).
> 
> Jag har skickat förfrågan om dessa meddelanden till författaren.

Jag har nu fått svar från författaren:

 > What is meant here? Why "line number digits" and not just "line
 > number"?

 This means that Moleskine decide how much space (how many digits) to 
 reserve to the line numbers. To see the difference, try opening a 
 hundred lines file, then create a new one and look at the line numbers 
 gutter.

Jag ändrar alltså till "antalet siffror i radnummer" i översättningen.


 > #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:82
 > msgid "Matched brace"
 > 
 > What is meant here? Does it show what brace is unmatched?

 "Matched brace" lets you select the color for matched braces, 
 "Unmatched braces" the one for unmatched ones.

Det hör blir knepigt på svenska. "Ensam krullparentes" går ju bra, men
vad säger man om de som är "matched"?

Jag tror att jag gör någonting drastiskt, jag ändrar till "omatchad"
respektive "matchad" om ingen kan hjälpa mig komma på någon bättre
lösning.


> > > #: ../Moleskine/Dialogs.py:955
> > > msgid "String not found in any files."
> > > msgstr "Strängen hittades inte i några filer."
> >
> > Fast man skulle nog sagt "inte i någon fil" på svenska.
> 
> Tack! Det fixar jag när jag fått svar från författaren angående det
> andra.

Det är nu fixat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.