Re: Kommentarer på nano igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-14 14:18:27

Fick detta brev privat, men svarar på listan om andra också vill komma
med synpunkter (och jag har någon fråga som jag hoppas någon annan kan
svara på).


Fredrik Wendt wrote:
> >   #: global.c:277
> > N msgid "Append to the current file"
> > N msgstr "Lägg till i den aktuella filen"
>
> Append skulle jag snarare tolka som lägg till i slutet, till skillnad
> från add som i mitt tycke mer överensstämmer med med din översättning.
> Mitt förslag är Lägg till till den aktuella filen , alternativt Lägg
> till den aktuella filen, likt -Lägg till inköpslista tomater!

Jag är inte säker på detta. Dels är jag inte säker på att det här med
"Append" verkligen inte menas något i stil med "Add" (de flesta gamla
konsolltextredigerare har rörig terminologi i allmänhet tycker jag). Det
kan mycket väl vara att man menar "Add" egentligen - har någon möjlighet
att undersöka detta är jag oerhört tacksam...

Dessutom är jag inte säker på att "Lägg till till" blir så bra, då
tycker jag "Lägg till i" är bättre. Jag är även osäker på "Lägg till den
aktuella filen" - blir det inte syftningsfel då? Det är ju inte filen
man lägger till, utan innehåll i den.


> > G "Ingen %s skrevs (filen existerar?)\n"
>
> Jag läser hellre (existerar filen?)

Bra förslag! Jag ändrar. Tack!


> > G " -T [tal]\t--tabsize=[tal]\t\tStäll bredden på ett tabulatorsteg
> > till tal\n"
> > N msgstr " -T [tal]\t--tabsize=[tal]\t\tStäll bredden på ett
> > tabulatorsteg till tal\n"
>
> Antagligen har det diskuterats förut, men Ställ bredden känns som om
> det är skrivmaskin det handlar om. Sätt bredden tror jag att jag
> föredrar.

Blir det bättre med "ställ in"? Jag ändrar till "ställ in" tror jag. Ett
problem är att det då blir fasligt nära 80 tecken, men om jag ändrar
"tabulatorsteg" till "tabbsteg" löser det sig. Jag tror jag gör så.


> > G msgid ""
> > G " -r [#cols] \t--fill=[#cols]\t\tSet fill cols to (wrap lines at)
> > #cols\n"
> >   #: nano.c:443
> > N msgid " -r [#cols] \t--fill=[#cols]\t\tSet fill cols to (wrap
> > lines at) #cols\n"
> >   msgstr " -r [tecken] \t--fill=[#tecken]\t\tBryt rader efter antal
> > tecken\n"
>
> Sista raden, borde kanske vara
> 
> msgstr " -r [#tecken] ...

Eller "--fill=[tecken]" :)
Det blir mer konsekvent med övriga översättningar jag har gjort - "#"
brukar man ju inte använda för att beteckna "nummer" på svenska. Jag
tror jag ändrar så. Tack för att du upptäckte detta!

Tack för granskningen och kommentarerna!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.